ESG News

корпоративна устойчивост

Еволюцията на ESG

Терминът ESG, водещ своето начало от бизнес устойчивостта, навлиза все повече в корпоративния свят през последното десетилетие

Еволюцията на ESG

Терминът ESG, водещ своето начало от бизнес устойчивостта, навлиза все повече в корпоративния свят през последното десетилетие