ESG News

Неделина Вангелова

Неделина Вангелова

Регулации
Неделина Вангелова

Политики за преход към кръгова икономика в България

Над 90% от материалите се управляват като отпадък, а от него значителен дял (над 50%) бива депониран. Ето каква е стратегията за преход към кръгова икономика в България на Министерството на околната среда и водите

Инвестиции
Неделина Вангелова

Вселена от възможности: Пощенска банка награди 3 проекта с 30 хиляди лева

Дигиталната програма „Вселена от възможности“ предостави шанс на всеки с атрактивна идея и с фокус върху социалното предприемачество да се състезава за финансиране на нейното реализиране

Цитати
Неделина Вангелова

Кофи Анан

Равенството между половете е повече от цел сама по себе си. Това е предварително условие за посрещане на предизвикателството за намаляване на бедността, насърчаване на

Неделина Вангелова

Неделина Вангелова

Публикации

Политики за преход към кръгова икономика в България

Над 90% от материалите се управляват като отпадък, а от него значителен дял (над 50%) бива депониран. Ето каква е стратегията за преход към кръгова икономика в България на Министерството на околната среда и водите

Вселена от възможности: Пощенска банка награди 3 проекта с 30 хиляди лева

Дигиталната програма „Вселена от възможности“ предостави шанс на всеки с атрактивна идея и с фокус върху социалното предприемачество да се състезава за финансиране на нейното реализиране

Кофи Анан

Равенството между половете е повече от цел сама по себе си. Това е предварително условие за посрещане на предизвикателството за намаляване на бедността, насърчаване на

Hot News

Trending