ESG News

Тенденции

A farmer outdoors in orchard at sunset, using pesticide chemicals

Какво крият пестицидните компании?

Според ново изследване пестицидните компании не са разкрили пред европейските регулаторни органи редица изследвания, оценяващи мозъчната токсичност. На фона на

образование

Неравенства в образованието

Образованието е най-ценната инвестиция за всеки един човек. Натрупаните знания през живота или в резултат на различните обучителни дейности, през

A farmer outdoors in orchard at sunset, using pesticide chemicals

Какво крият пестицидните компании?

Според ново изследване пестицидните компании не са разкрили пред европейските регулаторни органи редица изследвания, оценяващи мозъчната токсичност. На фона на

образование

Неравенства в образованието

Образованието е най-ценната инвестиция за всеки един човек. Натрупаните знания през живота или в резултат на различните обучителни дейности, през