ESG News

Измерването на социалния и управленския риск изостава

KPMG публикува доклада „Големи промени, малки стъпки“, в който проучва финансовите и ESG отчетите на 5800 компании в 58 държави

Споделяне:

Изменението на климата все повече се разпознава като бизнес риск от най-големите компании в света. Това сочи ново проучване на KPMG, глобална мрежа за професионални услуги и водеща счетоводна компания. Анализът показва, че отчитането на устойчивостта нараства, но има съществени пропуски при оповестяването на конкретни области – например количественото определяне на въздействието, както и при обхвата на установените рискове.

„Големи промени, малки стъпки“ разглежда уебсайтовете и отчетите – финансови и за устойчивост – на 5800 компании в 58 държави, територии и юрисдикции, част от които „G250“, или най-големите 250 компании по приходи, и „N100“, или топ 100 компании в 58 региона.

96% от компаниите от G250 и 79% от компаниите от N100 вече предоставят някаква форма на ESG докладване

В отчитането на компаниите въпросите, свързани с околната среда и климата, попадат все повече във фокуса, като нарастването е значително – от 37 % през 2020 г. до 61% през 2022 г.

64% от компаниите от G250 вече официално признават, че изменението на климата е риск за техния бизнес. Въпреки това KPMG забелязва някои сериозни пропуски при количественото определяне на рисковете. Само 17% от компаниите от G250 и 9% от компаниите от N100 съобщават, че включват или базирано на сценарий моделиране на потенциални въздействия, или финансово количествено определяне на потенциалните въздействия от изменението на климата.

Рисковете за околната среда, които компаниите отчитат, са насочени главно към изменението на климата и макар да е нарастваща тенденция по-малко от половината от анкетираните компании съобщават за рискове за биоразнообразието. Докладването на социалния и управленския риск остава на заден план, като всеки от тях остава под 50% отчетна дейност.

 „Бизнес лидерите приеха, че носят отговорност и роля, за да помогнат за забавяне и евентуално предотвратяване на разгръщащата се криза. Това, което е необходимо повече от всякога, са глобално последователни стандарти от правителствата и колективни усилия от страна на големите компании в света да докладват за всички аспекти на ESG, като признават ясните връзки между околната среда и по-широките проблеми на социалното равенство“, коментира ръководителят на Глобалния ESG в KPMG International Джон МакКала-Лейси.

Основни тенденции и изводи от проучването

 1. Отчитането на устойчивостта нараства постепенно, като вниманието се насочва все повече към съществената роля на заинтересованите страни.
 2. Все още има нужда от глобална последователност в ESG отчитането. GRI остава най-доминиращият използван стандарт по света, въпреки че някои региони имат ясно предпочитание към SASB или насоки на местната фондова борса.
 3. Има повишаване в отчитането на свързаните с климата рискове и на целите за намаляване на въглерода, в съответствие с TCFD (Работна група за финансово оповестяване, свързано с климата). Почти три четвърти от компаниите отчитат въглеродните си цели, макар 20 процента да не разкриват конкретна връзка с външна цел като сценарий с ограничаване на глобалното затопляне до 1,5˚C.
 4. Нараства осъзнаването на риска за биологичното разнообразие, дори и от страна на нискорисковите сектори, но пак по-малко от половината компании признават тази загуба като риск за бизнеса.
  Снимка: Unsplash

  „С нарастващите изисквания на заинтересованите страни за прозрачност и със задължителната регулация за отчитане на ESG, която скоро ще стане реалност, от съществено значение е компаниите да се ориентират към развиващия се пейзаж на отчитане на устойчивостта“, пишат Маура Ходж, ръководител на одита на KPMG ESG, и Роб Фишър, ръководител на KPMG ESG.

 5. Отчитането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН дава приоритет количество пред качество. Само 10 процента от компаниите отчитат всичките 17 ЦУР, като три са най-популярните – 8: Достоен труд и икономически растеж; 12: Отговорно потребление и производство; и 13: Действия за климата.
 6. Водещо в ESG докладването са климатичните рискове, като по-малко от половината от компаниите докладват за социална дейност и управление рискове за техния бизнес.
 7. Описанието на тези рискове е предимно наративно, без да се определя количествено финансовото им въздействие върху бизнеса или върху обществото.
 8. Устойчивостта намира вече място в ръководството на бизнеса, но само една трета от компаниите в N100 имат специален член на техния борд или лидерски екип, отговорен за въпросите на устойчивостта.

Докладът показва положителната посока на развитие на бизнеса в световен мащаб и формирането на ясно съзнание за отговорността на всички нива – бизнес, общество и околна среда. Въпреки това компаниите имат нужда от конкретни начини за количествено измерване на въздействието и от съгласуване в самото отчитане, за да бъде то съпоставимо и да се превърне в своеобразна мярка на прогреса.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ