ESG News

Афродита Дурмишева

Афродита Дурмишева

Тенденции
Афродита Дурмишева

Червено море: Фатално замърсяване на въздуха и унищожени рибни запаси

Изоставеният кораб, превозващ 1,1 млн. барела суров петрол, може да предизвика екологична “катастрофа”, ако се взриви в Червено море. Организацията на обединените нации прави опити

Image of Buda on wooden background. Incense and aromatic candles on dark background.
Цитати
Афродита Дурмишева

Буда

,,Проблемът е, че си мислиш, че имаш време.”

Man's hand holding a cardboard sign that says CLIMATE JUSTICE
Тенденции
Афродита Дурмишева

Милена Статева: Хората се страхуват от зеления преход

Днес, проблемите, свързани с изменението на климата, са от голямо значение за световната общност. Растящите емисии на парникови газове, разрушаването на екосистемите и замърсяването на

Добрият пример
Афродита Дурмишева

Как данните помагат за намаляване на неправилно изхвърлени отпадъци?

Едни от най-често неправилно изхвърляните отпадъци в световен мащаб са цигарените филтри, чието разграждане отнема до 15 години в зависимост от външните условия. За да

Добрият пример
Афродита Дурмишева

Соларна ферма използва овце за косене на трева

Соларна ферма в Косово докара нова устойчива машина за косене на трева: стадо овце. Уморени да хабят собствената си енергия, за да поддържат мястото, работниците

People on bikes
Тенденции
Афродита Дурмишева

Eвропейците искат действия за климата, ако те не променят начина им на живот

Eвропейците са разтревожени от климатичните изменения и с готовност биха предприели лични стъпки и биха подкрепили правителствените политики, за да помогнат в борбата с климата.

Регулации
Афродита Дурмишева

Нов закон дава втори шанс на горите в Европа

През последните 50 години моделът на горското стопанство причини неописуема вреда на природата и климата. Индустриалният модел на горско стопанство доминира от десетилетия в Скандинавия

Афродита Дурмишева

Афродита Дурмишева

Публикации

Червено море: Фатално замърсяване на въздуха и унищожени рибни запаси

Изоставеният кораб, превозващ 1,1 млн. барела суров петрол, може да предизвика екологична “катастрофа”, ако се взриви в Червено море. Организацията на обединените нации прави опити

Image of Buda on wooden background. Incense and aromatic candles on dark background.

Буда

,,Проблемът е, че си мислиш, че имаш време.”

People on bikes

Eвропейците искат действия за климата, ако те не променят начина им на живот

Eвропейците са разтревожени от климатичните изменения и с готовност биха предприели лични стъпки и биха подкрепили правителствените политики, за да помогнат в борбата с климата.

Нов закон дава втори шанс на горите в Европа

През последните 50 години моделът на горското стопанство причини неописуема вреда на природата и климата. Индустриалният модел на горско стопанство доминира от десетилетия в Скандинавия

Hot News

Trending