ESG News

комуникация

Голямото напускане продължава

Работната сила продължава да напуска пазара на труда с бързи темпове, а най-добрият начин да се обърне тази негативна тенденция

Какво е тихото оттегляне и как да реагира бизнесът

Mиналогодишно проучване на Microsoft показа, че 41% от служителите по света в момента обмислят да напуснат настоящата си работа, а 46%  са готови да търсят възможности, предлагани от други компании.

Голямото напускане продължава

Работната сила продължава да напуска пазара на труда с бързи темпове, а най-добрият начин да се обърне тази негативна тенденция

Какво е тихото оттегляне и как да реагира бизнесът

Mиналогодишно проучване на Microsoft показа, че 41% от служителите по света в момента обмислят да напуснат настоящата си работа, а 46%  са готови да търсят възможности, предлагани от други компании.