ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.
Снимка: Краси Свраков
Снимка: Краси Свраков

Уебинар: Ерата ESG настъпи, МСП могат да имат само ползи от изискванията

ESG комитетът на КРИБ дава положителен знак как бизнесът има желание да си сътрудничи с институциите

Споделяне:

„ESG за МСП и стартъпи – път към устойчивост и успех“ – това беше темата на проведения днес втори уебинар в рамките на проекта „Готови за предизвикателствата на ESG”, на който ESGnews.bg е медиен партньор. Модератор на събитието бе Деница Димитрова от Клийнтех България, която е и координатор на проекта, а участие взеха Марияна Хамънова, председател на Фондация Клийнтех България, Стиг Мартинсен – управител на Фронтиер Венчър (партньор по проекта от Норвегия), Гергана Манолова – мениджър устойчиво развитие в М-Газ ЕООД и Божидара Живкова, главен редактор на ESGnews.bg.

От началото на 2024 г. ESG придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България, които ще трябва да подават нефинансова информация под формата на отчет за прилагането му. Тези промени ще засегнат не само големите компании, но и техните партньори и доставчици, от които те ще изискват необходимата информация. Банките също ще прилагат по-строги изисквания за отпускане на кредити.

В началото на уебинара координаторът на проекта Деница Димитрова обобщи какво е изпълнено до момента.

Проектът вече е в много напреднала фаза. Досега сме организирали няколко събития, за да популяризираме темата. Съвсем накратко – проведен вече беше един уебинар, направихме едно ESG обучение, което се посрещна с огромен интерес. Вече е създаден един ESG наръчник, който е с основната експертиза от нашия норвежки партньор. Към него също интересът и огромен. Той е готов на 99%, вече е преведен, излязъл е от дизайн и предстои да бъде публикуван на сайтовете ESGnews.bg и cleantech.bg. До края на проекта предстои една ESG конференция с участието на нашия партньор от Норвегия и световни ESG експерти“, заяви Димитрова.

След това с важни разяснения относно Директивата на ЕС за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD) в разговора се включи и главният редактор на ESGnews.bg Божидара Живкова.

Директивата CSRD влезе в сила от началото на тази година. Тя е задължителна за всички компании, които са листнати на борсата, както и за компаниите, които отговарят на поне два от следните три условия: да имат над 250 служители, над 40 милиона евро нетен оборот и над 20 милиона евро в активи. Тези компании ще трябва да представят своя отчет в началото на 2025 година за предходната финансова година. По-късно директивата ще има задължителен характер и за малките и средните предприятия, които имат по-малки показатели от споменатите вече. Искам да уточня, че МСП с под 10 служители не попадат под обсега на директивата, тъй като се водят микропредприятия. Сред тях са и голяма част от стартъпите. Ако даден стартъп обаче е доставчик на голяма компания, то тя ще изиска ESG информация, за да попълни собствения си отчет. Затова дори и микропредприятията трябва да работят и да мислят в тази посока. В последната категория, която ще обхване Директивата, влизат компании от трети страни, които имат над 150 милиона евро нетен оборот и дъщерно дружество в ЕС. От тази година Директивата ще обхване около 50 000 компании в ЕС“, обясни Божидара Живкова.

Тя не пропусна да отбележи, че постоянно има промени около CSRD.

Вчера стана ясно, че секторните стандарти, които в момента се подготвят, ще се забавят с година и половина-две за осем сектора, включващи най-тежките индустрии – нефт и газ, минно дело, автомобилен транспорт, храна, автомобили, селско стопанство, производство на енергия и текстил. Или с други думи всички най-замърсяващи индустрии“, отбеляза главният редактор на ESGnews.bg.

По темата говори и Гергана Манолова – мениджър устойчиво развитие в М-Газ ЕООД. Фирмата попада в категория МСП, за които отчитането не е задължително, но въпреки това има собствена ESG стратегия.

По текущите стандарти ние сме средно предприятие. Самата идея за създаването на компанията беше „зелена“, при това още преди ESG практиките да бъдат въведени. Мисията ни е да предоставим на клиенти, които използват замърсяващи горива, възможността да изберат възможно най-екологичен вариант сред горивата – природния газ. След като ЕС постави на по-високо ниво ESG стандартите през 2022 г. компанията стигна до извода, че е нужно да се систематизират практиките, които така или иначе вече прилагаше. Тогава беше създадена и нашата ESG стратегия. Мога да кажа, че за 2021 година сме помогнали да бъдат спестени 75,9 тона въглеродни емисии. Други наши цели са по-ефективното използване на налични ресурси, обновяване на автопарка, използване на рециклирана хартия. Защо го правим? Наши клиенти са големи предприятия, които вече попадат в обсега на Директивата. Те следят дейността на техните доставчици и партньори и изискват от тях да се съобразяват с техните цели. Така че е добре дори и за МСП да има екип или човек, който да систематизира ESG отчитането. Това има и още един плюс – все по-често банките следят дали даден проект отговаря на параметри по ESG. Това са достатъчно причини за МСП да мислят в посока ESG“, заяви Манолова.

Тя обърна специално внимание на ползите от участието в ESG комитета на КРИБ, който беше учреден наскоро.

В този комитет сме обединени компании от различен калибър и от различни сфери. Можем да обменяме добри практики“, каза Манолова.

Марияна Хамънова, председател на Фондация Клийнтех България, обърна внимание върху изключително важния въпрос как ESG влияе върху финансирането на проекти.

Финансирането на бизнеса е от ключово значение. В изследване на Eurochambers за Европейската комисия се казва, че над 40% от МСП вече имат реализирани зелени или устойчиви инвестиции. Парите са получени и с тях се работи – например закупуват се по-ефективни машини за производство. Оказва се, че тези предприятия са подтиквани от две неща – ефективност и спестяване на разходи. Таке че тези ESG практики носят плюсове и във финансово отношение. И затова мисля, че на бизнеса ще е по-лесно де се обясни ESG ефекта, ако се подходи от икономическия аспект. Защото те имат положително въздействие дори и в краткосрочен период“, каза Хамънова.

Тя посочи и основните начини за финансиране: банкови заеми (със и без грантов компонент), различни европейски програми за подпомагане, а най-малкият процент за устойчиви инвестиции идва от капиталовия пазар.

Хамънова също говори за ESG комитета на КРИБ.

Само добри думи за комитета, създаден и по инициатива на ESGnews.bg и лично на управителя на „Бранд Медия България“ г-н Боян Томов, който е негов председател. Започнахме много активно да работим и вчера имахме среща с министъра на околната вода и средите Юлиян Попов. Предстоят още такива срещи на комитета с различни институции, а и на Управителния съвет на КРИБ. Това е положителен знак как бизнесът има желание да си сътрудничи с институциите в това да намерим по-бързо и по-преки пътища към това фирмите да бъдат наясно как, какво, кога и на кого трябва да отчитат. Бизнесът има нужда от правила и когато знае какви са точно те, бързо и лесно се вписва в нужната рамка“, каза още Хамънова.

В уебинара взе участие и Стиг Крисчън, управител на Фронтиер Венчър (партньор по проекта от Норвегия).

Норвегия следва мерките на ЕС – големите компании вече ще трябва да предават ESG отчети, МСП все още не са задължени по директивата, но ще се окажат задължени или от по-големите си партньори, или от банките. Според направено от Делойт изследване сред 50-те най-големи норвежки фирми, докладите вече са два пъти по-подробни. Интересно е да се отбележи, че на този етап в Норвегия при отчитането се отделя много по-голямо внимание на екологичния аспект на ESG“, заяви Мартинсен.

Той отбеляза също, че в момента държавните институции в Норвегия не оказват помощ с ESG отчитането. За такава могат да бъдат ангажирани консултантски фирми.

Финална конференция ESG & Friends

В края на уебинара Божидара Живкова даде повече информация за финалната конференция ESG & Friends, която ще се проведе на 27 февруари в хотел Хилтън София и ще бъде под мотото “Re-position, Re-think, Re-grow”.

На конференцията ще присъстват световни ESG експерти, каквито са проф. д-р Уейн Висер и Индира Карталози. Проф. д-р Уейн Висер ще говори за глобалните тенденции, как се справят големите компании по света с ESG, докато Индира Карталози ще се фокусира върху Балканите. Ще обърнем внимание на предизвикателствата, пред които са изправени МСП с новите изисквания за отчитане. За тях ще ни разкаже доц. д-р Милена Ангелова от АИКБ, Евгения Кючукова-Троанска от EFRAG, която ще хвърли повече светлина върху директивити и последните регулации на ниво ЕС и Камелия Славейкова от Shell. В последните години големите компании надграждат изключително много в сферата на устойчивото развитие. Ще чуем  Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“, изпълнителния директор на Лидл България Милена Драгийска, изпълнителния директор на Мастъркард България Ваня Манова, изпълнителния директор на Уникредит Цветанка Минчева, Дарина Георгиева от Глобалния договор на ООН, генералния мениджър на Филип Морис България Демиан Пинтос, от Стопанския факултет ще бъдат деканът доц. д-р Атанас Георгиев и доц. д-р Марина Стефанова“, обясни Божидара Живкова.

Първата част от конференцията ESG & Friends е безплатна и регистрация за нея може да се направи на https://events.economic.bg/.

Втората част от конференцията представлява изключително интересен уъркшоп, който ще бъде воден от проф. д-р Уейн Висер и Индира Карталози. За него билети могат да бъдат закупени билети на https://events.economic.bg/. Местата са ограничени.

Финалната конференция ESG & Friends “Re-Position, Re-Thing, Re-Grow” е на 27 февруари в хотел Хилтън София. От 9:00 започва регистрацията за събитието, а в 9:30 стартира и самата конференция.

Прочетете още:

“ESG & FRIENDS” 2024: Re-position, Re-think, Re-grow

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ