ESG News

Избор на редактора

ReutersIMPACT природата

Reuters IMPACT: Колко струва природата?

Ако погледнем на природата като на предприятие, което оказва влияние върху качеството на живот на хората, ще открием, че тя

ReutersIMPACT природата

Reuters IMPACT: Колко струва природата?

Ако погледнем на природата като на предприятие, което оказва влияние върху качеството на живот на хората, ще открием, че тя