ESG News

Неделина Вангелова

Неделина Вангелова

Цитати
Неделина Вангелова

Джина Кокс

Ефективното приобщаващо лидерство трябва да започне от върха на организацията.

Тенденции
Неделина Вангелова

Напът сме да преминем пет катастрофални климатични повратни точки

Природните бедствия, за които чуваме все по-често – топенето на ледниците, отслабване или спиране на океанските течения, загуба на биоразнообразието и т.н., са следствия от

Цитати
Неделина Вангелова

Анита Родик

Няма по-мощна институция в обществото от бизнеса. Той не трябва да бъде свързан с пари, а с отговорност, обществено благо, а не с алчност.

Неделина Вангелова

Неделина Вангелова

Публикации

Джина Кокс

Ефективното приобщаващо лидерство трябва да започне от върха на организацията.

Анита Родик

Няма по-мощна институция в обществото от бизнеса. Той не трябва да бъде свързан с пари, а с отговорност, обществено благо, а не с алчност.

Hot News

Trending