ESG News

Без продукти, произведени с принудителен труд, на пазара на ЕС?

Европейската комисия предложи забрана за продажба в ЕС на продукти, произведени с принудителен труд

Споделяне:

Миналата седмица Европейската комисия внесе предложение да се забранят продуктите, произведени с принудителен труд, на пазара на ЕС. Предложението е всеобхватно – то включва не само вноса, а и продуктите, произведени в ЕС за вътрешно потребление и износ. Относно вноса Комисията избира недоскриминационния подход, като не се фокусира върху конкретни компании, региони, държави или индустрии.

През 2021 г. приблизително 27,6 милиона души (3 милиона повече от 2016 г.) в световен мащаб са били жертва на принудителен труд. Това сочи доклад на Международната организация на труда (МОТ), агенция на ООН. В доклада още се споменава, че 86% от експлоатацията се случва в частния сектор, докато оставащите 14% отразяват местата, на които принудителният труд се налага от самите държави.

В предложението ясно се подчертава значението на тясното сътрудничество с глобалните партньори. Ако след разследване бъдат установени нарушения в договорените стандарти, производителите, които попадат под съмнение, могат да представят доказателства за чиста дейност без експлоатация, за да не бъдат забранени техните продукти. При приемане на предложението националните властите ще бъдат упълномощени да изтеглят от пазара на ЕС съответните продукти, за които се смята, че са произведени с принудителен труд. Митническите власти на ЕС от своя страна ще идентифицират и спират забранените продукти по границите на ЕС.

 „Това предложение ще направи реална разлика в справянето с съвременното робство, което засяга милиони хора по света. Нашата цел е да елиминираме всички продукти, произведени с принудителен труд от пазара на ЕС, независимо къде са били произведени. Нашата забрана ще важи както за местни продукти, така и за износ и внос“ – коментира изпълнителният вицепрезидент и комисар по търговията, Валдис Домбровскис. „Компетентните органи и митниците ще работят ръка за ръка, за да направят системата стабилна. Стремим се да сведем до минимум административната тежест за предприятията с индивидуален подход за малките и средните предприятия. Освен това ще задълбочим допълнително сътрудничеството си с нашите глобални партньори и с международни организации.“

Как ще се прилага регламентът?

Снимка: Unsplash

Първоначално ще се идентифицират и оценяват рисковете на принудителен труд чрез проверка на база данни и на компаниите, които предлагат продуктите. Регламентът обаче няма да разглежда принудителния труд, използван в услугите, което би ограничило неговия обхват.

След като започнат разследване на продукти, за които има основателни съмнения, властите могат да изискват информация от компаниите и да извършват проверки и инспекции дори в държави извън ЕС. Ако бъде установен принудителен труд, продуктите ще бъдат изтеглени от пазара и ще бъдат забранени за търговия, а фирмите ще се задължават да изхвърлят въпросните стоки.

В случай, че разследващите органи са възпрепятствани да съберат необходимите доказателства поради липса на сътрудничество от страна на компанията или държавата извън ЕС, решението ще се взема на база наличните факти.

Възможност за преустановяване на сътрудничеството

Този подход има за цел да насърчи компаниите да съдействат в разследването, защото така ще имат по-голям шанс да представят своите аргументи. Дори и да бъде забранен продукт на дадена компания, това не означава край за сътрудничеството с нея. Всяка компания ще има възможността да изчисти действията си и да премахне принудителния труд от веригата си за доставки, и това ще отменени забраната на ЕС. По този начин регламентът би въздействал изключително ползотворно за елиминирането на неморалните практики в бизнеса.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, Тиери Бретон, каза: „В днешната геополитика се нуждаем както от сигурни, така и от устойчиви вериги за доставки. Не можем да поддържаме модел на потребление на стоки, произведени неустойчиво. Да бъдем индустриални и технологични лидери предполага да бъдем по-настоятелни в защитата на нашите ценности и в определянето на нашите правила и стандарти. Нашият единен пазар е страхотен актив за предотвратяване на циркулацията на продукти, произведени с принудителен труд в ЕС, и лост за насърчаване на повече устойчивост по целия свят.

До 18 месеца след влизане в сила на регламента Комисията ще издаде насоки, а именно как да се извършва надлежна проверка на принудителния труд и кои са рисковите индикатори на принудителния труд.

Следва предложението да се обсъди и одобри от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. След като влезе в сила, ще бъде приложено до 24 месеца.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ