ESG News

Марина Стефанова

Марина Стефанова

Reuters IMPACT таксономия
ESG съвети за бизнеса
Марина Стефанова

Reuters IMPACT: Зелената таксономия на ЕС – началото

Новата зелена таксономия на ЕС е предназначена да подпомогне трансформацията на икономиката на държавите-членки, за да постигнат целите на Зелената сделка. На теория той осигурява

декарбонизация /печалби ReutersIMPACT
ESG съвети за бизнеса
Марина Стефанова

Reuters IMPACT: Декарбонизация или печалба?

Всяка компания има една основна цел и тя е печалбата. Зелените регулации, обаче, често поставят цели за бизнеса, които на пръв поглед са постижими само

Устойчивост и устойчиво развитие
ESG съвети за бизнеса
Марина Стефанова

Трансформация в действие: Устойчивостта е възможност на бизнеса (Част 2)

Примерите на двадесет и четири мултинационални компании показват, че влагането на принципите и практиките на устойчивостта в идентичността на фирмите и тяхната ежедневна работа е

ESG
ESG съвети за бизнеса
Марина Стефанова

Трансформация в действие: Научени уроци

Сферата на устойчивия бизнес е сравнително нова и няма ръководство. Нуждата за устойчив бизнес е осезаема. Редица компании са изправени пред милиарди загуби заради глобалното

Марина Стефанова

Марина Стефанова

Публикации

Reuters IMPACT таксономия

Reuters IMPACT: Зелената таксономия на ЕС – началото

Новата зелена таксономия на ЕС е предназначена да подпомогне трансформацията на икономиката на държавите-членки, за да постигнат целите на Зелената сделка. На теория той осигурява

декарбонизация /печалби ReutersIMPACT

Reuters IMPACT: Декарбонизация или печалба?

Всяка компания има една основна цел и тя е печалбата. Зелените регулации, обаче, често поставят цели за бизнеса, които на пръв поглед са постижими само

Устойчивост и устойчиво развитие

Трансформация в действие: Устойчивостта е възможност на бизнеса (Част 2)

Примерите на двадесет и четири мултинационални компании показват, че влагането на принципите и практиките на устойчивостта в идентичността на фирмите и тяхната ежедневна работа е

ESG

Трансформация в действие: Научени уроци

Сферата на устойчивия бизнес е сравнително нова и няма ръководство. Нуждата за устойчив бизнес е осезаема. Редица компании са изправени пред милиарди загуби заради глобалното

Hot News

Trending