ESG News

кариерно развитие

Голямото напускане продължава

Работната сила продължава да напуска пазара на труда с бързи темпове, а най-добрият начин да се обърне тази негативна тенденция

Голямото напускане продължава

Работната сила продължава да напуска пазара на труда с бързи темпове, а най-добрият начин да се обърне тази негативна тенденция