ESG News

2022

Соларната енергия в ЕС скочи с 50%

Европейският съюз разполага към края на 2022 г. с общо инсталирани соларни инсталации с мощност 41.4 GW, съобщава индустриалната група

Допирните точки между устойчиви и интелигентни градове

Дефинициите често не балансират еднакво трите стълба на устойчивостта; общата нишка сред тях обаче е, че интелигентният град приема технологиитe в комуникационните и информационните системи, за да революционизира градските операции

Соларната енергия в ЕС скочи с 50%

Европейският съюз разполага към края на 2022 г. с общо инсталирани соларни инсталации с мощност 41.4 GW, съобщава индустриалната група

Допирните точки между устойчиви и интелигентни градове

Дефинициите често не балансират еднакво трите стълба на устойчивостта; общата нишка сред тях обаче е, че интелигентният град приема технологиитe в комуникационните и информационните системи, за да революционизира градските операции