ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

9 нови изисквания за устойчивост и еко-земеделие

Новата регулация предвижда санкции за бенефициенти на субсидии за развитие на селските райони

Споделяне:

Климатът в България се променя, а заедно с него и нуждите на земеделието. Част от мерките за адаптация към новото нормално включват плана на Европейския съюз да разхлаби регулациите около някои генно модифицирани растения. Други включват промени в практиките на сектора земеделие за по-устойчива и биоразнообразна околна среда и повишаване на здравето на почвите.

Затова българското министерство на земеделието и храните въведе Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Властите се надяват новите регулации да помогнат на сектора да отговори на екологичните и климатичните предизвикателства.

Също така, те трябва да допринесат за неговата устойчивост. Европейският съюз иска да стане активен участник в здравето на селските райони. Съответно, мерките в България трябва да отговорят на новата рамка за здравето на почвите и екологичен мониторинг, приети от Европейската комисия в началото на юли.

Някои земеделци подлежат на санкции

ДЗЕС трябва да допринесат за развиването на устойчиво селско стопанство в страната. Част от стандартите е и наръчник за прилагането им – начин да се улеснят земеделците и да се унифицира секторът.

В същото време прилагането им ще се яви като ново изискване за тези, които получават директни субсидии или годишни плащания за развитие на селските райони. Според заповедта на министъра, те ще подлежат на санкция, ако не отговарят на изискванията за ДЗЕС.

Изискванията към стандартите са следните:

ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство;

ДЗЕС 2: Опазване на влажни зони и торфища;

ДЗЕС 3: Забрана за изгаряне на стърнища;

ДЗЕС 4: Изграждане (поддържане) на буферни ивици по протежението на водните течения;

ДЗЕС 5: Управление на обработката на почвата, намаляване на риска от деградация на почвата и ерозия, включително отчитане степента на наклона;

ДЗЕС 6: Поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни;

ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода;

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.;

ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на НАТУРА 2000.

Още по темата:

Анталия трансформира земеделието си със слънчева енергия

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ