ESG News

51% от служителите в Европа не се чувстват приобщени

Добрата комуникация и чувството за принадлежност спомагат за благосъстоянието на служителите

Споделяне:

51% от служителите не се чувстват приобщени, а 44% нямат добро ниво на комуникация с колегите си. Доклада на платформата за поведенчески модели BetterUp установява факторите, допринасящи за кризата на взаимоотношенията, които се наблюдават в Европа. Друго заключение е, че изграждането на чувство за удовлетворение би следвало да е фокус на лидерите в бизнеса и човешките ресурси.

Стратегии за наемане

Включването на различни представители на обществото – приобщаващите програми са малка част от практиките, които фирмите трябва да въведат. 

Проучването на BetterUp също показва, че малцинствените групи са 1,6 пъти по-склонни да страдат от липса на принадлежност на работното място. При липса на действия в посока промяна, ефектът е липса на ангажираност и понижаване на продуктивността от страна на тези служители. 

Проблемите, пред които са изправени малцинствените групи, оказват въздействие върху цялостното им представяне на работа. Освен че предизвиква понижено чувство за принадлежност , липсата на интеграция намалява психологическата безопасност, увеличава стреса и води до бърнаут. Впоследствие това може да доведе до проблеми със задържането на работното място. BetterUp установява, че при служителите с липса на чувство за принадлежност е 74% по-вероятно да напуснат работното си място.

Каква е практиката в България?

Изследванията доказват, че етническата дискриминация често е явна. Според изследване на EU MIDIS II на Агенцията за основните човешки права, 25% от анкетираните, мислят, че етносът им е причината да не бъдат наети на работа. Друго изследване на програмата „Мост към бизнеса“ посочва, че образованите роми са изложени на дискриминация. 

Програмата „Мост към бизнеса“ се стреми да интегрира етническо разнообразие в българските компании. Участниците споделят, че са подобрили уменията си да пишат CV, по-самоуверени са и са се чувствали по-подготвени на работните места.  

Ромите биват отхвърляни от пазара на труда поради ниско ниво на образование, расова дискриминация и географска маргинализация. Тези, които са виосоко образовани срещат предизвикателства в търсенето на работа и трудно се установяват на работно място, което да предлага стабилни доходи. 

Проектът изследва поведението на пазара на труда в Унгария и България. В него е изследвана трудността, която произтича от работодателите, които дискриминират и изключват ромите като работна ръка. Целта на проекта е да повлияе на ромите и българските компании.

Създаване на общност сред колегите

Докладът на BetterUp за кризата в европейските връзки показва, че трима от всеки пет работници казват, че техните работодатели не подкрепят достатъчно социализирането им. Не е достатъчно лидерите да изградят разнообразна работна сила, необходимо е и да приоритизират приобщаването. Работното място трябва да прилага приобщаващи мерки, които помагат на всички служители да се чувстват сигурни, добре дошли и приети сред екипите си.  Това доказва необходимостта от двупосочна комуникация между работодател и служител. Тя може да се изразява в обсъждане на проблем в работно място, изразяване на мнение на служителя, не бива да се пропуска важността на положителната обратна връзка от страна на работодателя. Така представителите на малцинствени групи могат да имат възможност за растеж.

Групите за ресурси на работници са добър пример за създаване на безопасни пространства. Това са корпоративни общества, ръководени от служители, които помагат за изграждането на колектив и приобщаване на работното място. Те могат да осигурят безопасни пространства за малцинствените групи. Свързват хора, които споделят подобен опит, което им позволява да се почувстват част от общност. 

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ