ESG News

5 ESG въпроса, които ръководителите трябва да имат предвид

Тъй като глобалните екологични и социални кризи се влошават, ще се изискват по-високи ESG стандарти, смятат изследователите от Nyenrode Business University

Споделяне:

Бизнес лидерите осъзнават все повече, че постигането или пропускането на ESG цели ще повлияе значително на корпоративния пейзаж, според изследователи от Nyenrode Business University, цитирани от изданието SG Voice. Те смятат още, че компаниите, които не се включат навреме, рискуват да бъдат притиснати от законодателството и застрашени във веригата за доставки.

Въпреки че ESG е силно критикуван, експертите смятат, че той ще остане важен за компаниите, а организациите по света са изправени пред по-строги разпоредби относно разкриването на ESG. Според д-р Йерун Велдман, професор по корпоративно управление в Nyenrode Business University, корпорациите трябва да са наясно с новото законодателство, изискващо по-подробно отчитане на ESG, като например Директивата на ЕС за корпоративно социално отчитане. Той каза, че проактивното ангажиране предлага значителни предимства, а тези пет въпроса се очертават като решаващи:

1. ESG има основна роля за разработването на пазарен отговор на системните рискове

Основните участници в областта на корпоративното управление, включително инвеститорите, правителствата, установяващите стандарти и централните банки стават все по-загрижени за дългосрочните системни рискове, свързани с бизнеса. ЕС изчисли, че ако не се вземат спешни мерки, това ще доведе до повишаване на глобалната средна температура с 3-4°C, което представлява огромен риск за пазарите, пазарните институции и частния сектор.

Тази макроикономическа заплаха накара блока да приеме Зелената сделка, която се стреми да направи тези рискове измерими, ясни и сравними. Следователно се очаква да се пренасочат значителни количества инвестиции към по-устойчиви бизнес модели. Това от своя страна ще доведе до разработването и приемането на нова институционална рамка в областта на финансите, дружественото право и счетоводството, според д-р Велдман.

2. ESG е разработен и прокарван от основни участници в корпоративното управление

В света на инвестирането ESG е замислен да покрива пълния набор от рискове, свързани с бизнес моделите в дългосрочен план. Разработването на стандарти, които включват ESG, се ръководи от действията на основните участници в корпоративното управление.

3. ESG все още е в процес на разработка

ESG е силно критикувана конструкция поради две основни причини, според д-р Велдман. Стандартизаторите обикновено третират ESG като „агностична“ концепция, която предоставя информация в три отделни тематични области. Тъй като тази информация не може лесно да се обобщи, компания като Tesla може да има добри резултати в областта на околната среда, но не постига звездни резултати и в трите области. По същия начин компания, която се справя зле в една сфера, може да постигне добър общ ESG резултат. Следователно третирането на ESG като единична или комбинирана концепция е вероятно да предостави изкривена картина, се казва в изследването.

Въпреки че стандартите на ESG и неговите инструменти за отчитане са в процеса на разработване от 2004 г. насам, все още има много дискусии относно предвидените аудитории, теми и времеви рамки за оповестяване на ESG и съответно съдържанието, обхвата и съответствието на ESG стандартите. И двата вида критики наскоро накараха коментаторите да твърдят, че докладването на ESG трябва да бъде ограничено до много по-малък набор от проблеми.

4. ESG е добър за бизнеса

Въпреки продължаващите дебати и критики, много вероятно е ESG да продължи да бъде важен за компаниите поради две основни причини, твърди д-р Велдман. Първо, по-добрите ESG резултати са свързани с по-добро корпоративно представяне и повече иновативен капацитет; подобрено управление на риска и по-голямо доверие на заинтересованите страни, изразяващо се в предпочитания на потребителите, служителите и обществените поръчки, както и устойчивост на инвестициите и превъзходство. Налице е също нарастващ натиск от различни заинтересовани страни за приемане и разкриване на въпроси, свързани с ESG.

Второ, ранното разработване на ясна институционална рамка спомага за създаването на яснота по отношение на очакванията и времевите хоризонти по отношение на бъдещите „равни условия на конкуренция“ и свързаните стимули за лидерите.

5. Рано пиле, рано пее

Със стандартите и разпоредбите на ESG, които все още са в процес на разработване, има ограничени познания и пасивен или „спазващ“ манталитет, според д-р Велдман. Но със стандартите ESG, свързани с посредничеството на основните участници в корпоративното управление и с положителните резултати за компаниите, си струва да се приеме по-насочен към бъдещето подход, отбеляза той.

Тъй като глобалните екологични и социални кризи се влошават, ще се изискват по-високи ESG стандарти. Това спомага за рационализирането и осигуряването на непрекъснатостта на веригата за производство и доставка и развитието на успешни нови бизнес и финансови модели. Ключово за това ранно предвиждане е развитието на стратегически партньорства и екосистеми, където да се споделят опит и най-добри практики.

Прочетете още:

5 ползи от ESG за бизнеса

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ