ESG News

Снимка: Борислав Данчов
Снимка: Борислав Данчов

Трансформация в действие: Как да подходите към създаването на зелен бизнес

Прочетете вдъхновяващата история на американския лектор Криса Пагицас, водещ ESG експерт и автор на първата книга, посветена изцяло на ролята на CSO

Споделяне:

Американският ESG експерт Криса Пагицас бе основен лектор по време на второто издание на форума ESG&Friends: Transformation in Action, организиран от първата в България медийна платформа за устойчив бизнес ESGnews.bg.

Криса се включи на живо от Вашингтон, за да разкаже за своя опит и своята книга “Chief Sustainability Officers At Work”(2022), в която своята практика споделят мениджъри на водещи компании, като Amazon, Netflix, Procter&Gamble, IKEA, Coca Cola Company, Schneider Electric, JP Morgan Chase & Co., Barclays и други от Fortune 500.

Трансформацията в действие е абсолютно това, с което ние, не само в България, не само в Европа, но и в света, трябва да се захванем, когато става въпрос за устойчивост и екологично социално управление. Днес бих искала да говоря за това как да постигнем устойчивост. Искам да ви запозная с подробности как да го направим. Как го правим като бизнес лидери? Как го правим в нашите организации и бизнеси и в България? Как можем да се учим от други, които са минали преди нас по този път и са успели?”, заяви Криса след нейното представяне от модератора на форума Марина Стефанова, директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” и управител на ESG Lab и ESG Academy в Стопански факултет на Софийски университет.

Криса разказа не само нейната собствена история – как преминава от работа в сектора на комуналните услуги до създаването на най-големия емитент на зелени облигации в света, но и даде пример с историите на други лидери в областта на устойчивостта като Procter & Gamble и Anheuser-Busch. Тя даде и примери как компаниите могат да ръководят собствения си бизнес с устойчивост и ESG решения днес, не през 2025 г., през 2030 г. или дори 2040 г., а днес.

Защо се занимаваме с изменението на климата? Защо се опитваме да се справим с въглерода? Защо се опитваме дори да се заемем със социални проблеми и да се опитаме да увеличим продоволствената сигурност? И защо се опитваме да увеличим достъпа до образование за всички хора, независимо от тяхната страна и социално-икономически статус? Простият отговор е, че това е правилното нещо, но по-сложният отговор е, че е по-добре за всички, ако се съсредоточим върху тези проблеми”, обясни американският ESG експерт.

Тя е категорична, че заедно можем да създадем по-добро общество, по-добра планета, като същевременно успеем индивидуално и колективно.

Историята на Криса Пагицас

Криса започва своята кариера през 2000 г. в сектора на комуналните услуги – традиционни комунални услуги, енергийна индустрия, мислене за пренос и разпределение на енергия.

Работех с компании, за да прогнозирам каква ще бъде цената на енергията въз основа на историческото потребление и след това се уверих, че ИТ системите работят”, споделя тя.

Но през 2000 г. се случват значителни промени в сферата на устойчивостта. Световната слънчева фотоволтаична инсталация надминава един гигават, а това означава, че възобновяемата енергия започва да става комерсиална. Един гигават може да захранва над 700 000 домове. За сравнение, днес има над 900 гигавата слънчева продукция в световен мащаб. През 2000 г. бяха сертифицирани и първите LEED (това е лидерството в енергийния и екологичния дизайн, водещият сертификат за енергийно ефективна сграда) сгради, първата в САЩ и втората в Шри Ланка. Всички тези неща налагат нуждата от промяна на енергийните модели.

И това ми отвори очите за това прекъсване като възможност, възможност зелените сгради да създават по-добри светове, да създават по-добри преживявания за хората, които живеят, работят и учат в тях. Така че кариерата ми се промени. Напуснах енергийното пространство в традиционния смисъл, напуснах ИТ консултациите и се насочих към възобновяема енергия и ефективност и устойчивост. И през следващите 10 години работих с големи компании за недвижими имоти, за да променят стратегиите си за управление на активи, за да намалят потреблението на енергия”, казва Криса.

Тя посещава Филипините, за да проучи как може да се произвежда енергия от селскостопански отпадъци. Започва да мисли за това как бодливият храст в Африка може да се използва и за създаване на нови енергийни източници, които са по-чисти за хората, живеещи в Намибия. През 2010 г. започва работа във Fannie Mae (кредитор в Съединените щати, който поддържа жилищния пазар), където е наета да стартира “някаква” зелена инициатива.

Облигациите на пазара се търгуват в световен мащаб и наистина имах удоволствието през годините да се срещам с много европейски инвеститори, които се интересуваха не само от облигациите на Fannie Mae, но и от зелените облигации, които в крайна сметка изградих с моя екип. Ключовото нещо, което искам да подчертая тук, е, че когато дойдох във Fannie Mae, наистина бях там, за да започна зелена инициатива, зелен бизнес. Но искам да ви кажа, че нямаше пътна карта. Нямаше абсолютно никакъв стратегически план. Това беше идея и беше идея, основана на факта, че знаех, че пазарът я иска, може да я използва, но не беше правено преди”, подчертава американският ESG експерт.

Тя обобщава, че работата, която е свършила във Fannie Mae, се изразява в това да вземе този продукт (заеми и по-специално ипотечни заеми за закупуване на жилищни сгради) и да обмисли всички подробности, необходими за получаване на съгласие на собственика на жилищна сграда на този вид ипотека, за да може да се превърне в зелена облигация.

Тези две техники, пилотиране и партньорство, са това, което създаде бизнес, който стана 51 милиарда долара през 2018 г. и след това отново се удвои до края на 2022 г.”, казва Криса.

Сега Fannie Mae е емитирала над 110 милиарда долара зелени облигации, всички с ипотеки, които са обезпечени с по-екологични имоти. Имоти, които са намалили въздействието си върху енергията и водата и също имат спестявания на разходи за собствениците и семействата, които живеят там.

Как един процес може да създаде нещо ново?

В основата на нейния опит стоят много опити и експерименти. Най-ценните уроци от нейната история дават отговор на въпросите: не как да създадете зелен заем, а как да подходите към създаването на зелен бизнес, как да създадете възможност, когато мислите за енергията, водата и природните ресурси, както и обществото. Един от най-ценните уроци, които Криса научава, е нуждата от определен партньор.

Оказва се, че абсолютно най-добрите продавачи и жени на пазара за нашите зелени заеми всъщност са енергийни одитори, енергийни инженери, мъже и жени, които обикалят имота и правят списък на всички подобрения, които трябва да се случат в имота. Това бяха хората, които бяха най-стимулирани да кажат на кредитополучателите, собствениците на сградите, защо зеленият заем е важен, защо трябва да кажат „да“, казва Криса.

И така създават взаимно подсилваща се система, при която енергийните одитори трябва да изготвят своите доклади, екипът на Криса трябва да има зелени заеми и след това имотите да бъдат подобрени.

И именно в моята роля, първо като ръководител на зеления бизнес за осем години, а след това като ръководител на ESG за две години и половина, научих много трудни уроци. Уроци за пилотиране, уроци за партньорство, уроци за това как всъщност да направите това да работи, особено в силно регулирана компания, която работи, за да обслужва хиляди хора, ако не и милиони хора в Съединените щати”, допълва тя.

Именно този нейн опит я кара да се замисли дали само тя изминава този уникален път, как другите компании стартират нови пилотни проекти или партньорства за създаване на стратегии за устойчивост. Това я подтиква да напише своята книга, първата посветена на уникалната роля на CSO.

Успях да интервюирам колеги и главни служители по устойчивост и ръководители на ESG в компании от Amazon през BlackRock до Ikea и Netflix. Компании, които имат дългогодишен ангажимент за устойчивост и които се опитват да преместят милиони и милиарди долари и да създадат въздействие върху други компании и държави по целия свят. И докато интервюирах тези главни служители по устойчивостта, открих добри новини. Моят опит не беше уникален”, обобщава американският ESG експерт.

Опитът на Anheuser-Busch и Procter & Gamble

По време на нейната лекция Криса се спря на две големи компании, които използват пилотни проекти и партньорства, докато определят своите амбициозни цели за устойчивост и ESG. Ески Барсенас, главен директор по устойчивост на Anheuser-Busch, работи в компанията вече близо десетилетие. Започнала е с обществени поръчки, но винаги е била ангажирана с устойчивостта и се е издигнала в йерархията, след което е назначена за CSO преди около година и половина. Тя знае, работейки много тясно с доставчици в световен мащаб, колко важно е да се свърже с доставчиците, защото те имат отговори, които тя и нейният екип нямат.

Есги Барсенас знае, че нейният изпълнителен директор очаква от нея да представи амбициозни цели за устойчивост, за да стимулира стойността за акционерите, да смекчи риска и да стимулира нови възможности за приходи. Тя очертава две цели за нейния екип – постигане на нетна нула по веригата на стойността до 2040 г. и осигуряване на 100% от общностите в райони с висок стрес наличност на качествена вода до 2025 г. Тези цели изглеждат неизпълними към този момент, но освен че те са одобрени, компанията инвестира в създаване на инкубатор – място, където ще съберат компании, които са се ангажирали да измислят тези отговори, така че докато си поставят тези амбициозни цели, да създадат технологиите, които ще им помогнат да ги постигнат. Те събрат над 160 компании в 30 страни, за да разработят тези нови технологии. Това е изключително отличен пример както за пилотиране, така и за партньорство – пилотиране на нови технологии и партньорство с нови фирми, за да стигнете до решението.

Вирджини Елиас е друг невероятен лидер, който идва от сферата на маркетинга. Тя е работела като маркетолог, но се запалва много по устойчивостта и в крайна сметка става главен директор по устойчивост в Procter & Gamble. Две от амбициозните цели на Procter & Gamble са да проектира всички потребителски опаковки, които да могат да се рециклират или използват повторно до 2030 г., и да постигне нетни нулеви емисии на парникови газове в своите операции и верига за доставки – цели, които не могат да постигнат сами. Тя се свързва със своя колежка от компанията Лиза Дженингс и заедно измислят как да използват пластмасови отпадъци, събрани от плажовете на Франция и от доброволци, които могат да бъдат превърнати в сива бутилка, така че да отговори на целта, която са си поставили, и да привлече вниманието на потребителите.

Как можем да приложем подобни практики в България?

Как можете да го направите днес в България, дори когато няма регулаторна рамка, която да го изисква непременно, или може да няма натиск да го направите днес? И така, откъде да започнете? Има няколко стъпки, които ще ви помогнат. Първо, трябва да назначите лидер, който ще започне да обединява стратегията за устойчивост и ESG. Не е задължително да е на пълен работен ден, но имате нужда от някой, който ще мисли за взаимовръзката на устойчивостта и ESG с вашия бизнес, който ще мисли за възможности, които се свързват с инвеститори, който ще мисли за това как ще го съобщите на потребителите, може би по различен начин от преди, и за това къде можете да се ангажирате или с доставчици, които зависят от вас, или как можете да се позиционирате като по-добър доставчик на вашите клиенти “, споделя Криса.

В своята книга тя избира не само лидери, които работят в утвърдени компании с дългогодишен опит в устойчивостта, но и лидери с различен опит. Есги Барсенас се е занимавала с доставки, а Вирджиния Елиас – с маркетинг.

Това, което трябва да имате, ако нямате технически опит в областта на екологичното и социалното въздействие, е страст да учите и да свързвате бизнес стратегията със стратегията за устойчивост. Въпреки че в България главният директор по устойчиво развитие може все още да не е признат в българската национална класификация на професиите и длъжностите, вие можете да създадете ролята днес, можете да я оформите и тя може да започне да влияе върху вашата компания. След като назначите този лидер, той ще обмисли с вас какви са материалните проблеми за вашата компания и кои са нещата, които ще бъдат важни за вас, за да им дадете приоритет и да започнете да създавате цели”, допълва тя.

Като се има предвид взаимосвързаният характер на глобалния бизнес, като се има предвид къде се намира България в ЕС и къде е позиционирана в световен мащаб, вашите компании са в добра позиция да се свържат с мултинационални компании и да бъдат двигатели на иновациите около устойчивостта, около производството на продукти, около целите за нулева печалба.

Третата препоръка на Криса е да научите какво правят други мултинационални компании, които работят в България.

Проследете съществените проблеми на вашия бизнес и се ангажирайте с тях, за да видите как вашият бизнес може да ви помогне да постигнете целите си за устойчивост. Погледнете мултинационалните компании и вижте къде работят и къде могат да се възползват от вашите идеи. Пилотирането не трябва да е капиталоемко. Всъщност, ако се замислите, единствената инвестиция, която Fannie Mae направи в бизнеса със зелено финансиране, бях аз, един човек в самото начало през 2010 г. Ние не вложихме никакви пари, за да създадем двата пилотни проекта с тези два субекти, които споменах”, посочва Криса.

И не на последно място е партньорството. Намерете партньори. Партньорите могат да бъдат нетрадиционни. Те могат да бъдат конкуренти. Те могат да бъдат индустриални асоциации и да, дори могат да бъдат вътрешни и регулаторни партньори. Всички тези субекти имат какво да ви предложат и могат да помогнат за издигането на бизнеса ви на нова висота, като същевременно интегрират устойчивостта.

В тази връзка бих искала да обощя, че лидерът по устойчивост е от решаващо значение, за да ви помогне да прокарате стратегията си напред. Разберете какви са вашите материални проблеми. Научете какво правят мултинационалните компании, които оперират в България и свържете работата си с техните цели за устойчивост. Именно чрез пилотиране и създаване на силни партньорства вие наистина ще тласнете бизнеса си напред в тази нова икономика”, категорична е Криса Пагицас.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ