ESG News

Тайната рецепта на HR-ите за удовлетворен персонал през 2023 г.

Фокусът към служителят е от решаващо значение за фирмата

Споделяне:

През годините HR отделите наблягат на ангажираността на служителите като приоритет в създаването и изграждането на способности. В последно време фокусът се измества върху изживяването на служителите. Ако служителят не е удовлетворен от компанията, с привилегиите, с мениджъра и с работните задачи – той няма да бъде ангажиран.

От изживяването на служителите зависи цялостното усещане, което те ще имат по отношение работната среда и взаимодействието им с тяхната организация. Факторите, които определят това, са фирмена култура, лидерство, удовлетворение от работата и възможности за растеж и развитие. Положителното преживяване може да доведе до повишена производителност, задържане на най-добрите кадри, подобрена фирмена култура – и ползи за рентабилността. От друга страна, негативния опит на служителите може да доведе до високи нива на текучество и токсична работна среда.

Създаването на положително изживяване на служителите е жизненоважно за всяка организация, независимо от индустрията или мащаба ѝ. Forbes предлага няколко HR метода за подобряване на изживяването на служителите:

Положителна фирмена култура

Положителната фирмена култура може чувствително да подобри изживяването на служителите. Тя включва приветлива и приобщаваща среда, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот и предоставяне на възможности за изграждане на екип и социализация. Включително интегрирането на благотворителни социални инициативи изгражда корпоративната култура и подобрява комуникацията в екипа. Най-важното е, че всичко това може да бъде направено виртуално с творческа мисъл и малко усилия.

Двупосочна комуникация

Служителите имат необходимост да се чувстват чути и ценени. Насърчаването на отворената комуникация, се осъществява чрез редовни срещи, предоставяне на обратна връзка за тяхното представяне и създавате на канали за служителите да споделят своите идеи и притеснения.

Бизнес лидерите могат да трансформират годишния преглед на ефетивността в 360-градусова обратна връзка (събиране на информация от множество източници, включително мениджър на съответния служител, негови колеги, директни докладчици и дори клиенти или външни заинтересовани страни, за да се получи по-добра представа за ефективността.)

Предоставянето на възможност за развитие

Служителите искат да се учат и да израстват кариерно. Възможностите за обучение и развитие, както и шанс за изкачване в йерархията на организацията, помагат за задържането на кадри. Бизнес лидерите биха могли да разгледат възможността за вътрешно кариерно консултиране и планирането на индивидуалното развитие за заинтересованите. Това може да бъде последвано от приложени програми за вътрешна мобилност или обяви за работа, за да се гарантира, че всички имат шанс за развитие.

Баланс между работа и личен живот

Здравословният баланс между професионалния и личния живот е важен за благополучието и удовлетвореността на служителите. Методите, за да се поддържа той, са многообразни. Пример за това е възможността за дистанционна или хибридна работа.

Ролята на мениджъра

Ролята на мениджъра е жизненоважна за успеха на всяка компания, тъй като той е отговорен за постигането на резултати и развитието на следващото поколение лидери. Мениджърите също играят ключова роля за благосъстоянието на членовете на своя екип. Връзката, която служителят има с прекия си мениджър, ще определи цялостното изживяване в организацията.

Инвестирането на време в обучаването на мениджърите за тяхната роля е жизненоважно. Необходимо е обучението да е с фокус към изграждането на стратегически връзки.

Смислени решения в данни

Бизнес лидерите могат да измерват напредъка на компанията си и да използват данните за решения, които да подобрят опита на служителите. Информацията може да се събере от интервюта и проучвания при напускане, подробен анализ на текучеството и проучвания на служителите.

Предприемане на холистичен подход

Като цяло, подобряването на опита на служителите изисква холистичен подход, който се занимава с различните фактори, които допринасят за възприятието на служителите за тяхната работна среда. С приоритизирането на нуждите и благосъстоянието на служителите се изгражда положителна и ангажираща фирмена култура. Тя е полезна както за служителите, така и за крайните резултати на организацията.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ