ESG News

зелени иновации

Автобусни спирки в Европа получават „живи покриви“

Пчелите играят решаваща роля в нашата екосистема, действайки като опрашители за всичко – от люцерна до цинии. За съжаление, поради комбинация от фактори, причинени от човека, повече от няколко вида пчели са сериозно застрашени от изчезване

Автобусни спирки в Европа получават „живи покриви“

Пчелите играят решаваща роля в нашата екосистема, действайки като опрашители за всичко – от люцерна до цинии. За съжаление, поради комбинация от фактори, причинени от човека, повече от няколко вида пчели са сериозно застрашени от изчезване