ESG News

климатични промени

Младите се страхуват за бъдещето си поради климатичните промени

Климатичните изменения и тревожността са по-взаимосвързани, отколкото изглежда. Неглижирането на глобалното затопляне и омаловажаването на последвалите щети върху психичното здраве,

Младите се страхуват за бъдещето си поради климатичните промени

Климатичните изменения и тревожността са по-взаимосвързани, отколкото изглежда. Неглижирането на глобалното затопляне и омаловажаването на последвалите щети върху психичното здраве,