ESG News

икономическо развитие

Икономическите ползи от разнообразието

Множество проучвания на водещи организации доказват, че разнообразните организации се представят по-добре, имат по-висока ‎удовлетвореност на служителите, имат по-добра финансова

Икономическите ползи от разнообразието

Множество проучвания на водещи организации доказват, че разнообразните организации се представят по-добре, имат по-висока ‎удовлетвореност на служителите, имат по-добра финансова