ESG News

Бърнаутът при медиците: Какво може да се направи?

Психологът Венцислав Герасимов говори за прегряването и споделя своя опит в интервю за ESGnews.bg

Споделяне:

Медиците преживяха тежка 2020 г. Пандемията се оказа предизвикателна за повечето от тях заради последвалите извънредни часове в болниците, които ги държаха далеч от семейства и близки. Тежката здравна криза приключи, но тя разкри колко е важно да имаме добри медицински кадри в България. Без доброто психично здраве, това е трудно осъществимо. Бърнаутът, или прегарянето, е състояние на пълно емоционално и физическо изтощение и липсата на мотивация, породени от стрес или неудовлетворение. Световната здравна организация определя прегарянето, като епидемията на 21-век. 

По тази тема разговаряме с Венцислав Герасимов, психолог в МБАЛ Надежда, която наскоро стана Национален център за психосоматична терапия за онкологични и хематологични заболявания.

Зад гърба си Венцислав Герасимов има магистърски програми по „Психология на развитието“ и „Клинична психология – психоаналитична перспектива“. Преминал е редица сертифицирани теоретични и практически обучения в областта на психоанализата.

Г-н Герасимов, често срещан ли е бърнаутът сред медиците в България?

Това е една тема, която има широк отзвук в различните професии. Много малко хора имат рефлексивността да наблюдават себе си, да наблюдават какво се случва с техния психичен живот. Въпросът дали се наблюдава синдромът на бърнаут – да. Това е състояние, което не е чуждо за хората в по-напрегнатите професии, каквато е лекарската. Тя има много широк обхват – простира се не само в по-обичайните заболявания, но и в по-тежки интензивни заболявания. Връзката със страданието на хората е много по-близка и много явна. Това само по себе си предизвиква реакции в лекарите. Тези хора се сблъскват със страданието на самите пациенти, което е афективно и емоционално натоварено.

Това е една тъга и едно страдание, трудности и борба за оцеляване. Това носи интензивност в отношенията между лекаря и пациента. Те не може да останат безпристрастни и безучастни, въпреки че лекарите имат по-различен контекст на работа. 

Има ли медицинска специалност, която е изложена на по-голям риск?

Моят опит е в работата с пациенти и лекари, които са в отделението по онкология и хематология. Това е едно отделение, което е наистина по-натоварено откъм динамика. Когато използвам думата динамика, това много ясно говори за съществуването на някакъв конфликт. Той може да се появи на различни нива – може да е свързан с различно преживяване на емоции, но и със способността на тези лекари да се адаптират към една такава проблематика. Това, за което се сещам, е спешната работа на медицинските екипи. Но в същото време искам да кажа нещо, което мисля, че е много важно. Независимо какъв е лекарят, той носи отговорност за всеки един, за всяка една трудност, за всяко едно заболяване. 

Какво може да се направи, за да се намалят случаите на прегаряне?

Ние наскоро направихме обучение за съобщаване на лоши новини, което направихме по заявка на лекарски екипи. Формулирането на заявка е много важен фактор за добрата работа и комуникация между тях и нас. Ролята на психологичния екип е да подпомогне медицинските лица да развият капацитета си за търсене и получаване на подкрепа, което е нетипична и често некомфортна за тях роля.

Подкрепата на медицинските екипи представлява осигуряване на психологическо консултиране за лекари и медицински сестри, насочено към преработка на интензивни преживявания и по-задълбочено разбиране на собствените реакции и тези на пациентите.

Какви форми на подкрепа има?

Видовете форми на подкрепа са част от стандарта за организация и дейност на звената за немедицинска и психологична грижа в болнична среда, издаден през 2021 г. от нашия екип, чиято цел е да структурира и организира работата за психологическа подкрепа в болничните институции.

Индивидуални консултации – помагат за формулиране на личните предизвикателства и трудности, както и наличните психични ресурси за справяне. Консултирането е подходящо при професионални затруднения, междуличностни проблеми и тормоз на работното място, тежки чувства след загуба на пациент, загуба на усещане за смисъл в професията, при семейни и личностови проблеми и депресивни, тревожни състояния.

Групова работа – при този вид работа е необходимо първоначално да се формулира нуждата или заявката на групата. Групите може да са за превенция на синдром на професионалното прегаряне (бърнаут), решаване на конфликти, емоционална подкрепа на екипа. Специално предназначени за медицински специалисти са Балинтовите групи, които са насочени към разглеждане на пациента и симптома му в цялост, осмисляне на отношенията с него, изследване на емоционалните реакции на медицинския специалист към пациента, и повишаване на чувствителността на медицинските лица към психичната реалност.

Кризисна интервенция на мед. екипи – интервенции, насочени към подпомагане на екипите в диференцирането и разбирането на различните емоционални състояния и преживявания, за да може тези състояния да бъдат вербализирани и осмислени. Проявата на силна емоционална включеност на персонала (емпатично отношение, свръхобгрижване и интензивно внимание и съчувствие) провокира и активира личните психотравматични моменти за всеки човек, независимо от професионалната му роля. В процеса на работа членовете на екипите изпитват дълбоки и интензивни чувства, които имат потребността да споделят и преработят. Интервенциите осигуряват пространство, в което да бъдат поставени и изследвани провокирани от темата лични въпроси.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ