ESG News

Политики за преход към кръгова икономика в България

Над 90% от материалите се управляват като отпадък, а от него значителен дял (над 50%) бива депониран. Ето каква е стратегията за преход към кръгова икономика в България на Министерството на околната среда и водите

Споделяне:

Стефан Александров, главен експерт към дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерство на околната среда и водите разказа за политиките на МОСВ за внедряване на модела на кръгова икономика в България. Неговата презентация беше част от конференция „Кръгова икономика – развитие на кръгова икономика в България и актуални практики от бизнеса“, която се провежда днес, 29 септември, в хотел „Хаят Риджънси“ в София. Организатор на събитието е Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Advantage Austria.

„Необходим е цялостен стратегически подход на национално ниво за прилагането на тази политика“, посочи Александров още в началото.

Той представи някои основни статистически данни за България на Евростат 2022, според които вътрешното потребление на материали е 141,6 милиарда тона (2,4% от общия обем на ЕС27 през 2020 г.), от което 20,4 тона е потреблението на човек (151,7% от средното за ЕС27 на човек през 2020 г.).

Над 90% от материалите се управляват като отпадък, а от него значителен дял (над 50%) бива депониран. 5 пъти по-малко материали има в кръговата икономика в България за разлика от нивата в Европейския съюз, като около 2016 г. се забелязва нарастване на кръговото използване на материали в България, но в последните години има спад.

Законодателство и политики

Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 има три основни цели:

 • Намаляване на образуването на отпадъци и насърчаване на повторното им използване
 • Увеличаване на рециклираните и оползотворени количества
 • Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

МОСВ си поставя нови цели за 2035 г., които залага в Закона за управление на отпадъците, а именно повишаване на повторната употреба и рециклиране на битови отпадъци до 65%, както и ограничаване на депонирането до 10%.

Според Наредбата за намаляване въздействието на еднократните пластмасови продукти, се въвеждат следните мерки:

 • Забрана за пускането на пазара на определени продукти, за които има устойчиви заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса
 • Намаляване на потреблението на еднократни пластмасови чашки и кутии за храна
 • Въвеждане на нови изисквания за проектиране и производство на определени продукти с цел намаляване на отпадъците от тях и стимулиране на рециклирането
 • Увеличаване на информацията за крайните потребители, чрез нови маркировки за съдържанието на пластмаса в някои продукти и за вредата от неправилното им изхвърляне и чрез задължителни мерки за осведомяване и осъществяване на национални информационни кампании
 • Въвеждане на изискване за разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като се осигури подходяща допълнителна инфраструктура на местата на образуване на отпадъци за постигане на цел по разделно събиране на пластмасови бутилки за напитки от 90% за отчетната година.

Национална стратегия за преход към кръгова икономика 2022-2027

 1.     Зелена и конкурентоспособна икономика
 • По-висока производителност на ресурсите
 • Нови бизнес модели
 • Свързаност в икономиката
 • България допринася за доставките на критични суровини
 1.     По-малко отпадъци, повече ресурси
 • Намаляване на отпадъците
 • Повече възможности за устойчива употреба
 • Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини
 • Без депонирани отпадъци
 1.     Икономика в полза на потребителите
 • По-добре информирани потребители
 • Устойчиви модели на поведение
 • Социална зелена икономика

Цялостен план за действие с мерки в изпълнение на стратегическите и специфични цели, сред които:

 • Въвеждане на ресурсно ефективни технологии в МСП от преработвателната промишленост – хранително-вкусова, текстилна, производство на пластмаси и пластмасови изделия, акумулатори и батерии
 • Финансиране на МСП от преработвателната промишленост за въвеждането на екодизайн, приоритетно в ключовите вериги за създаване на стойност – електроника, ИКТ, текстил и пластмаси, както и за въвеждането на модели, които позволяват ползване на услуги вместо продукти
 • Привличане на сектора за търговия и предлагане на услуги в прилагането на мерки за предотвратяване на пластмасовите отпадъци
 • Финансиране на съвместни проекти между организациите за защита на потребителите и научните организации за изследване и промяна на потребителското поведение към устойчивост.

„Изпълнението на тези цели е обезпечено чрез разработен цялостен план за действие, включващ над 105 мерки за действие“ – допълни Александров. „Очаква се стратегията до края на следващия месец да бъде внесена в Министерски съвет и да бъде окончателно одобрена“.

На въпроса „Как ще постигнем тези изключително амбициозни цели, при положение, че в България отсъства данъчен стимул за разделно събиране на отпадъците?“ Стефан Александров отговори:

„Финансовите стимули минават през промени в закона за местните данъци и такси и категоричното определяне на такса отпадъци върху количеството, а не върху квадратурата, както е в момента. Текат процеси за създаване на подзаконова наредба, с която да бъде определена тази такса. Единственото решение и посоката, в която може да се направи крачка за постигане на 65 процента от целите, минават само и единствено през едно много значително и ефективно разделно събиране на територията на цялата страна“.

Относно цялостната концепция на Национална стратегия за преход към кръгова икономика 2022-2027 Александров сподели:

„Личното ми мнение е, че успехът на тази стратегия се крие в прилагане на мерки и действия преди самото образуване на отпадъците. Успехът се крие в промяната на производствените процеси, за да бъдат необходими по-малко ресурси за произвеждане на същото количество материали. Необходима е промяна на дизайна на продуктите и дигитализация – внедряване на комуникационни технологии с цел предотвратяване образуването на отпадъци и преминаване към дигитален напредничав подход, но трябва да се повишават и нивата на рециклиране.“

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ