ESG News

Планината от опасни отпадъци в ЕС продължава да расте

Регулациите в Блока не сработват достатъчно добре, показва доклад на Европейската сметна палата

Споделяне:

Въпреки мерките, предприети от Европейския съюз, количеството опасни отпадъци непрестанно се увеличава. Затруднения в процеса на класификация, третирането и липсата на пълна информация на опасните отпадъци, задълбочават този проблем. В представянето на доклад, изготвен от Европейската сметна палата (ЕСП), бяха разгледани различните точки на казуса.

Пълният преглед на метода, по който се третират опасните отпадъци, генерирани в ЕС, би могъл да подпомогне Комисията и държавите членки при оценката на това колко добре се прилага йерархията на отпадъците. Процесът обаче не може да бъде осъществен поради пропуски в количествата опасни отпадъци, отчетени като генерирани и третирани в ЕС.

Според доклада на ЕСП през 2018 г. в Европейския съюз са генерирани около 102 милиона тона опасни отпадъци, докато общото количество обработени отпадъци е 82 милиона тона, което е несъответствие от 20 милиона тона (19%).

През същата година 3.6 милиона тона опасни отпадъци са внесени в ЕС, а 0.7 милиона тона са изнесени за обработка извън Блока. Когато се вземе предвид този внос и износ, разликата в отчетността се увеличава до 22 милиона тона (21%). Тя варира от около 1% за някои държави членки, като България, Естония и Гърция, до повече от 50% за други, като Чехия, Словакия, Австрия и Литва.

Третиране на опасни отпадъци

Генерирането на опасни отпадъци се увеличава и ЕС трябва да се справи с този проблем. Най-предпочитаните начини за това са чрез рециклиране и оползотворяване за енергия. Изхвърлянето трябва да се използва само като последна мярка”, каза Ева Линдстрьом, член на Европейската сметна палата, отговорна за прегледа.

Над 50% от опасните отпадъци в ЕС обаче все още просто се изхвърлят. В този преглед ЕСП показва, че предотвратяването и третирането им остава предизвикателство, но също така предоставя възможности.

Опасните отпадъци трябва да се третират в специални съоръжения съгласно строги правила и изисквания за безопасност. Произтичащата административна тежест и по-високите разходи за икономическите оператори създават риск от трафик на опасни отпадъци, при който операторите не декларират генерираните от тях отпадъци като опасни, а вместо това ги изхвърлят незаконно или ги транспортират незаконно другаде. Одиторите подчертават, че правилното класифициране и проследяване на опасните отпадъци може да помогне за избягване на неправилно третиране и незаконни преки пътища, но отбелязват също, че опасните отпадъци се класифицират по различен начин в различните държави членки.

Европейската комисия трябва да увеличи усилията си за хармонизиране на приложимото законодателство на ЕС, казват одиторите. Привеждането в съответствие на националните електронни регистри за опасни отпадъци с планирания европейски регистър за превоз на отпадъци може да помогне за по-ефективното проследяване на опасните отпадъци през целия им жизнен цикъл.

Разминаване в данните

Съществува разлика от 21% в данните между опасните отпадъци, генерирани и третирани в ЕС, а настоящата информация е недостатъчна, за да се гарантира проследимостта им. Това доказва необходимостта от подобряване на съответните данни за опасните отпадъци. Комисията би могла например да обмисли определянето на минимални работни условия за електронните регистри на държавите членки за опасни отпадъци и да ги приведе в съответствие с европейския регистър за превоз на отпадъци. Това може да представлява възможност за по-добро проследяване на опасните отпадъци от генерирането до окончателното третиране.

Има предизвикателства с данните и ние базирахме доклада си на публично достъпна статистика от Евростат. Има известна несигурност, когато става дума за това, но едно от обясненията зад нарастващото количество отпадъци през последните 20 години е, че са докладвани повече“, посочва Ева Линдстрьом.

Незаконен трафик

Незаконният трафик на отпадъци затруднява доставянето на точни данни, а нелегалната дейност има приходи между 1.5 и 1.8 млрд. евро.

Нелегалният трафик е голям бизнес. Мисля, че по-добрата класификация, по-добрата проследимост също е част от предотвратяването на нелегалния трафик на отпадъци“, заяви Ева Линдстрьом.

Тя добавя, че добре функциониращата система за управление на отпадъците би разрешила предизвикателствата, свързани с тях.

Разкриването, разследването и наказателното преследване са трудно осъществими, следователно налагането на санкции представлява трудност. Цифровизацията намира приложение за по-доброто проследяване на опасните отпадъци и за борба срещу декларациите с невярно съдържание, както и широкото прилагане на санкции. Така може да се ограничи и незаконният трафик. Забраната за превоз на отпадъци, предназначени за обезвреждане, предложена от Комисията през 2021 г., би могла допълнително да допринесе за намаляване на незаконния трафик на опасни отпадъци.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ