ESG News

ESG визията е все по-нужна в света на банкирането

Изменението на климата и социалните фактори носят риск за репутацията и активите на банката

Споделяне:

В унисон с предупрежденията на учените за изменението на климата, компаниите започват да правят оценка на потенциалните ефекти върху световната икономика. 

Банките пускат заеми на клиенти в почти всяка индустрия, а техният ефект върху изменението на климата също е мащабен.

Програмата за околната среда, социалните отношения и управлението (ESG) се водят не само от промяна в корпоративните ценности, но и от клиенти, регулатори, колеги и инвеститори. Това е многопластово предизвикателство, но и потенциална възможност.

Устойчивостта се крепи на повече от етични принципи. Изменението на климата и социалните фактори носят риск за репутацията и активите на банката.

Банките могат да измерят и менажират последиците върху природата от дейността си

Прозрачността от страна на инвеститорите не е достатъчна. Съществува заплаха кредитополучателите да не изпълняват задълженията си. При жилищно ипотечно кредитиране кредитният портфейл на банката може да бъде засегнат по два начина. Първо, от хронични климатични промени като покачване на морската височина и второ, от специфични събития като наводнения, свлачища и бури. Колкото повече такива събития има, толкова по-голям е рискът за стойността на имотите, а заплахата от неизпълнение става все по-реална. Все пак жилищните заеми са малка част от кредитния риск в банковата индустрия.

Икономика с по-ниски емисии означава цели индустрии, като въгледобив, производство на електроенергия и нефт, и газ, са податливи на по-остри регулации. Потенциалните промени водят до ,,риск от прехода” и са със значителен ефект както за кредиторите, така и за кредитополучателите.

Тъй като кредитните рискове нарастват, централните банки и надзорните органи засилват контрола върху финансовите институции. През декември 2019 г. Органът за пруденциално регулиране на Банката на Англия предложи на банките да извършат климатичен стрес тест, обхващащ голяма част от техния баланс, оценявайки въздействието на различни климатични сценарии (покриващи физически и преходни рискове) на ниво кредитополучател.

В същото време инвеститорите настояват от корпорациите да са по-прозрачни за климатичния риск. Работната група за финансови разкрития, свързани с климата, създадена от председателя на Съвета за финансова стабилност и управител на Bank of England Марк Карни и Майкъл Блумбърг, има за цел да направи именно това.

Все пак има и възможности за банките да увеличат приходите си от дейности, свързани с изменението на климата. Ще бъдат необходими огромни количества капитал и нови финансови продукти за финансиране на прехода към икономика с по-ниски въглеродни емисии, създавайки ново търсене на банкови услуги. Като цяло ще са необходими приблизително 1 трилион долара ново финансиране годишно за финансиране на прехода. Банките, които идентифицират тези възможности, могат да помогнат за намаляване на общите си рискове и потенциално да увеличат възвръщаемостта си.

Оценка на риска на кредитополучателя

След като се идентифицират възможните рискове и са количествено определени, те трябва да бъдат отразени в оценка на риска на кредитополучателя. 

Има банки, които отдавна вървят пътя на ESG. Те избират да спрат или да намалят финансирането на определени сектори. Активно насърчават устойчивите финансови продукти. Определят своите емисии на парникови газове. Все пак повечето финансови институции тепърва започват, а мащабът на промяната e най-важен.

Стратегическо планиране

Прогнозирането на очакваните загуби и рисковете при различните климатични сценарии изкарва потенциалните недостатъци наяве. Оценката на потенциалния бъдещ пазар помага на банковите ръководители да дефинират възможности за кредитиране и насочват организацията.

По-мащабни усилия

Усилия в посока интегриране на климатичните съображения често се ръководят от екипите за устойчивост и екологичен и социален риск – фокусират се върху потенциалните отрицателни въздействия на проекти и проблеми с репутацията. Изменението на климата е финансов риск и е необходимо да се управлява от екипи за управление на финансов риск. Това прави включването на борда на директорите още по-необходимо.

В следствие от изменението на климата ще се наложат структурни корекции на глобалната икономика, които ще засегнат операциите на банките. 

Чрез всички тези промени повишаването на осведомеността за климатичния риск в рамките на банковата индустрия, в крайна сметка ще генерира ползи както за други индустрии, така и за обществото.

Преходът към по-екологичен и социално устойчив свят се превърна в неотложен бизнес императив за банките и другите институции за финансови услуги. Секторът на финансовите услуги има огромна роля в извършването на този преход чрез мобилизиране на капитал.

ESG е повече от корпоративна социална отговорност

ESG е трансформация, която има нужда от новаторско мислене и мащабна промяна в цялата организация на банките. Усилията в посока ESG се простират надолу по веригата в дейностите, които се финансират от банката, но и нагоре по веригата в продукти и услуги, придобити чрез веригата за доставки.

Какво включва ESG

Банките, които твърдят, че изповядват ESG идеология, е препоръчително да проследяват въздействието на заемите, инвестициите и другите им продукти.

Оценката на климатичните и социалните фактори помага да се въздейства на традиционните стълбове на финансовия риск. Преди банките да се захванат с промяна във вътрешната структура, трябва да са запознати с риска от обвинения в грийнуошинг.

Осигурете докладване и разкриване на информация за заинтересованите страни, включително моделиране на риска.

Необходимо е вграждане на ESG мислене в бизнес процесите и управлението, така че това да не е закъсняла мисъл.

ESG се различава от повечето трансформации по това, че се прилага във всяка част на предприятието. Например приходите от ESG на капиталовите пазари могат да идват от зелени облигации и облигации със социално въздействие.

В управлението на богатството от продукти може да бъдат приложени следните ESG политики:

  • По-ниски лихвени проценти за енергийно ефективни домове
  • Калкулатори за въздействие върху въглерода или услуги за компенсиране на въглерод
  • Потенциалното въздействие върху социалния микс на даден квартал, ако отпускат заеми за облагородяване на имоти
  • Заемите да бъдат свързани с постигането на социални и екологични резултати.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ