ESG News

ESG трансформацията постепенно навлиза в българския бизнес

По-доброто разбиране на ESG ще дойде с регулациите и с възхода на потребителите от поколенията Z и Alpha

Споделяне:

Жозе Салойо е управител на БНП Париба Пърсънъл Файненс, С.А., клон България. Той има близо 20 годишен опит в областта на потребителското кредитиране, като цялата му кариера е свързана с водещата компания за потребителско кредитиране в Европа BNP Paribas Personal Finance, част от BNP Paribas Group.

Преди да заеме позицията си в България, в продължение на 4 години г-н Салойо e главен оперативен директор на BNP Paribas Personal Finance за Централна и Източна Европа. На тази позиция той отговаря за Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и Австрия. Сред отговорностите му са оптимизация на оперативните процеси при отпускането на потребителски кредити, следпродажбеното обслужване, събиране, управление на изнесени услуги и други. Той координира ключови проекти за развитието на компанията в страните от региона в областта на информационните технологии, обслужването на клиенти и т.н.

ESGnews, част от групата на Economic.bg, разговаря с г-н Салойо по темите устойчиво развитие, зелени политики, ESG и корпоративно управление.

Г-н Салойо, ESG изглежда, че е новото модерно в западния корпоративен свят. За „БНП Париба Лични Финанси“ това мода ли е или наистина виждате смисъл от прилагането на критериите за екологично, социално и корпоративно управление (ESG)?

Прилагането на ESG стандартите е цел и кауза, в която вярваме, и която е заложена в нашето ДНК. Като лидер в сектора на потребителското кредитиране, нашата отговорност се простира отвъд генерирането на приходи. Ние вярваме, че трябва да имаме положително влияние върху обществото и околната среда чрез добрите практики, които прилагаме, защото колкото си по-голям, толкова по-голяма отговорност носиш. Този начин на мислене е заложен в същността на групата BNP Paribas, от която сме част, и ние го пренасяме и в България.

Нашата група не само е една от водещите в Европа по отношение на чисто банковата дейност, но сме лидер и в областта на устойчивото финансиране. При нас няма как да се говори, че това е мода, след като от години инвестираме в тази област, след като няколко поредни години печелим награди за приноса си към устойчивото развитие и след като групата е с рейтинг АА по отношение на прилагането на ESG стандартите. С други думи, за “БНП Париба Лични Финанси” устойчивостта е в основата на дейността ни – да насърчаваме и популяризираме устойчивото потребление и този начин за правене на бизнес, като подкрепяме нашите клиенти и партньори.

Какви са ползите за една компания от спазването на ESG критерии?

Първата полза от прилагането на ESG стандартите е постигането на по-висока степен на прозрачност. Когато една компания работи с хора и техните пари, прозрачността е от ключово значение.

На второ място, имаме посока за непрекъснато развитие, тъй като ESG дава нови гледни точки към бизнес моделите и вътрешните процеси в компаниите. Резултатът е изграждане на нови измерения на партньорствата, които имаме. Например, с Ardes.bg имаме специална оферта за млади хора, която насърчава кръговата икономика, с Phyre за първи път в България предложихме потребителски кредит директно в дигиталния портфейл на клиента, с MasterCard направихме така, че кредитните ни карти да са устойчиви, като се изработват от рециклиран материал и са почти напълно рециклируеми.

ESG стандартите ни подтикват и да правим иновации в собствените ни услуги, продукти и процеси. Така постигнахме високо ниво на дигитализация на инструментите ни за самообслужване, използваме все по-малко хартия и разработихме лесни за ползване дигитални решения. Прилагането на този подход ни помага и при подбора на нови колеги, защото новото поколение служители желаят да работят в компания, която има кауза и не идват просто заради името, а и заради поведението на фирмата и заради приноса ѝ към обществото.

Не трябва да забравяме, че ESG стандартите носят не само ползи, но и рискове за компаниите. В бъдеще се очаква да бъдат налагани глоби – за измами с данните за екологичното въздействие на организацията или т. нар. Greenwashing, за несъответствие със стандартите и за оказване на вредно влияние върху околната среда. Като финансова институция, днес ние вземаме предвид кредитния риск, а утре ще трябва да провизираме и риска, свързан с екологичния ни отпечатък.

Финансовият сектор е един от най-ангажираните в световен мащаб поради изискванията към финансирането на различните бизнеси. Но коя е най-важната буква за финансовия сектор (E, S или G)?

Според мен всичко започва с изчерпването и недостига на природни ресурси, или с буквата „Е“. В същото време и буквата „Е“, която е за „екология“, и „S”, която е за „социално“, са силно повлияни от „G” – „управление“. Това е много важно, тъй като финансовият сектор може да повлияе върху управлението на паричните потоци и от тук – върху посоката на развитие на компании от всички сфери на икономиката.

Що се отнася до “БНП Париба Лични Финанси”, мога да кажа, че за нас в основата на бизнеса ни стои буквата „S” от ESG. Като отговорен лидер на пазара на потребителско кредитиране, ние винаги се стремим да предоставим на повече хора достъп до финансови ресурси, с които да повишат стандарта си на живот и в същото време да имат сигурност за семейния си бюджет.

Все пак, като банка, фокусирана върху потребителското кредитиране, в основата на което стои потреблението, ние повлияваме и на трите съставни части на ESG. В този смисъл не бих могъл да откроя някоя буква като по-важна от другите – това е свързана система, един вид блокчейн, който определя как ще живеем и работим утре и как ще живеят децата ни.

Какви ESG политики прилага конкретно в момента „БНП Париба Лични финанси“ и какви са амбициите Ви в тази посока?

На първо място бих искал да отбележа, че “БНП Париба Лични Финанси” отговаря на всички изисквания, произтичащи от факта, че сме част от групата BNP Paribas и на стандартите, определени на групово ниво. Сред тях са прилагане на специфично проследяване, система за отчетност, планове за действие, заложени KPI и критерии и така нататък. В същото време, ние сме наясно и с постоянно развиващата се регулаторна рамка и като отговорна компания се адаптираме, за да можем да посрещнем следващите стъпки в тази посока.

Важна част от нашите политики е и това, че като работодател предоставяме равни възможности, приветстваме и поощряваме разнообразието. Ние сме първият работодател за много наши колеги, което е продължение на политиката ни да допринасяме за намаляването на младежката безработица. Също така постоянно си партнираме със стартъпи, финтех компании, ритейлъри и други корпоративни партньори с цел да разширим достъпа на хората до финансови решения, продукти и услуги и да осигурим гладко изживяване, което да подобри живота им и да го направи по-лесен и удобен.

Налагайки ESG стандартите в компанията, ние участваме и в доброволчески инициативи в подкрепа на дигиталната грамотност и на социалното включване. Това става в рамките на програмата 1MillionHours2Help, която BNP Paribas стартира през 2019 г. Участваме в нея, защото сме убедени, че трябва да даваме пример за това как искаме да изглежда светът.

Амбицията ни е да бъдем сред пионерите на промяната в регулациите, да задаваме тенденциите и да повлияем на нашите партньори, клиенти и на сектора. Вярваме, че само да следваш не е достатъчно и трябва да надхвърлим регулаторните изисквания. Вече поехме по този път и въпреки че знаем, че той е дълъг, сме водени от силна амбиция да работим за положителната промяна. Затова и подкрепяме устойчивото потребление, тъй като то е ключово за въздействието, което оказваме и по пътя ни да станем въглеродно-неутрална компания. За нас това е важна цел като част от групата BNP Paribas, която е член на банковия съюз Net Zero Alliance.

Разбира ли според Вас българският бизнес, а и потребителите, какво е ESG и смисълът от него?

Всички ние постоянно се учим и навлизаме в ESG. Всяка стъпка води до следващата – това е вид крива на ученето. Този процес се случва във всички страни. В някои, като Италия или скандинавските държави, е по-бързо, както показва нашето проучване „Обсерватория“, а в други, като България, е по-бавен, но все пак промяната се случва.

Тази трансформация, която постепенно си пробива път и в България, е естествен процес, който се развива успоредно с други тенденции. Една от тях е въвеждането на ESG регулациите на европейско ниво и транспонирането им в страната. Само преди 5 години ние въобще не се замисляхме върху тази тема, особено в България. Днес провеждаме конференции, правим интервюта и проучвания. Това означава, че темата вече е „гореща“ и, че сме притиснати от това какво може да бъде направено и какво не трябва да бъде отлагано.

Според мен по-доброто разбиране на ESG ще дойде с регулациите и с възхода на потребителите от поколенията Z и Alpha. Този път беше извървян преди няколко години и с GDPR, PSD2, с регулациите за защита на дигиталната анонимност. Сега очакваме да се случи отново.

С времето бизнесът ще разпознае ESG като възможност, а не само като регулаторна рамка. Това е основата на новия начин, по който ще живеем, купуваме и потребяваме. Именно тук е важната роля на поколенията Z и Alpha. Те са застъпниците на осъзнатото потребление, за тях не е задължително да притежават стоките, които ползват, и те гледат на живота като на игра, която играят чрез личните си житейски избори. Бизнесът ще трябва да се адаптира към това коренно различно поведение, да бъде скромен и в същото време да си поставя високи цели за адаптация към новата реалност и за развитие в нейния контекст.

Част от корпоративния свят има проблеми с ESG критериите, като за някои те са несъвършени и дори вредни. Регулаторите се опитват да следват тенденциите, но има ли опасност да настане хаос поради липса на достатъчно данни, единни критерии и методология за прилагане?

ESG стандартите не могат да работят, ако няма въведени ясни и общи за всички играчи критерии, ако не измерваме обективно ефекта от нашите действия и ако не го контролираме ефективно. Тук идва ролята на регулациите – те трябва да въвеждат еднакви рамки, стандарти и изисквания за участниците на пазара. На тяхната основа компаниите и одиторите могат да създадат приложима методология за проследяване на показателите. Има компании, които вече възприемат в дейността си ESG стандартите, дори и преди налагането на тази рамка. “БНП Париба Лични Финанси” е една от тях, като ние развиваме дейността си според критериите и методологията на групата, към която принадлежим.

Не трябва да стоим на едно място и да чакаме критериите да бъдат изчистени, тъй като всичко се развива много бързо, включително и регулаторната рамка. Затова е важно да работим за това регулациите да бъдат добре разбрани, бизнесът да приведе дейността си в съответствие с ESG, да не бъдат допускани заблуди относно екологичното въздействие на компаниите. Това ще бъде дълъг образователен процес, който ще промени цялостната настройка на бизнеса и е път, който да извървим заедно. В същото време, това е напълно нормален процес, който няма да предизвика хаос на пазара.

Тук е важно да отбележим, че не само стандартите непрекъснато се развиват, но и стремежът ни да оказваме положително въздействие върху околната среда, върху социалните неравенства и върху всичко, което правим. За да напредваме по този път, разчитаме на подкрепа от технологиите. Например, в бъдеще, с помощта на блокчейн, ще можем да проследим произхода и веригата на доставка на всяка стока.

Следвайки Зелената сделка, ЕК вече призовава за по-дълго използване на техниката, да се ремонтира, вместо да се хвърля, и да се купуват употребявани вещи. Как това ще се отрази на кредитирането в Европа и България, ако тези послания си проправят път до потребителите? Очаквате ли намалено кредитиране заради това?

Точно обратното – ние очакваме, че кредитирането може да подкрепи тенденцията за осъзнато потребление. Ще ви дам един пример: продуктите с по-високи индекси на поправимост и дълготрайност изискват специфична верига на производство, осигуряване на резервни части и гаранционни услуги за по-дълъг период. Това означава по-висока цена на тези продукти, която става по-достъпна за хората, благодарение на възможностите за кредитиране.

Ролята на финансовите институции не се ограничава само до финансирането на покупката. По-дългата експлоатация на уреда им дава възможности да предоставят допълнителни иновативни услуги, да финансират резервни части или ъпгрейди на продукта, да го застраховат и така нататък.

Освен това, този цикъл на потребление означава, че продуктът ще има два, три или повече живота, а финансовите компании могат да добавят стойност за повече хора, като финансират този вторичен пазар в контекста на кръговата икономика. Ето защо за мен ESG стандартите са страхотна възможност за банките – да бъдат по-иновативни и да разширят хоризонтите си. Пример за това е партньорството ни с “БНП Париба Пърсънъл Файненс” в още няколко страни, с които работим върху потребителска С2С платформа, която ще ускори кръговия модел на потребление с помощта на финансови, застрахователни и други услуги.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ