ESG News

Wind turbine in field. Wind generator. Wind power plant. Electric energy. Road in field
Wind turbine in field. Wind generator. Wind power plant. Electric energy. Road in field

ЕС одобри нови цели за производство на възобновяема енергия

Ако бъдат постигнати заложените цели, делът на произведената енергия от възобновяеми източници в ЕС ще скочи почти двойно

Споделяне:

Европейският парламент одобри заложените цели за производство на възобновяема енергия до 2030 г. До момента целта на държавите от Блока бе 32%, а новата е 42.5%. Институцията препоръчва на страните да достигнат поне 45 на сто дял на ВЕИ от общата енергия.

Законодателите също така обсъдиха и по-бързото одобрение на проекти в сферата, за да могат да се постигнат заложените цели. Това е една от последните големи стъпки към превръщането на предложението в закон, като се очаква и официалното му ратифициране от Съвета на ЕС, който постигна временно споразумение по закона през март тази година.

Ако бъдат постигнати заложените цели, делът на произведената енергия от възобновяеми източници в ЕС ще скочи почти двойно – от 22% към 2021 г.

Новата цел е по-висока и от първоначалния таргет от 40%, заложен в пакета „Подготвени за цел 55“ на ЕК, който предвижда и понижение на парниковите газове с 55% до 2030 г. През миналия май тази цел беше увеличена до 45%, за да може бързо да спадне зависимостта от руски изкопаеми горива в отговор на инвазията в Украйна.

Европейският парламент цели да ускори времето за одобрение на новите проекти в сферата на възобновяемата енергия – те трябва да стартират в рамките на по-малко от 12 месеца, в съответствие със Зеления пакт и плана REPowerEU.

Новите по-високи цели ще включват и точно определени нива на използването на възобновяема енергия в определени сектори. Например, при строителството до 2030 г. този дял трябва да е поне 49%, а в промишлеността да се увеличава с по 1.6% на година. Индустрията трябва до 2030 г. да употребява и 42% водород, а до 2035 г. този процент нараства на 60 на сто. Транспортният сектор, от своя стран, ще трябва да използва 29% енергия от ВЕИ, както и да намали с 14.5% емисиите от горива.

Още за ВЕИ

Възобновяемите източници на енергия (вятърната, слънчевата и водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ.

Законодателството на ЕС за насърчаването на възобновяемите енергийни източници се разви значително през последните 15 години. През 2018 г. лидерите на съюза определиха целеви дял от 32 % за възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 2030 г.

В съответствие с амбицията на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г., през март 2023 г. съзаконодателите се споразумяха да увеличат целта за дела на енергията от възобновяеми източници за 2030 г. до 42.5% с идеята за постигане на 45%. Понастоящем се обсъжда актуализираната политическа рамка за енергията от възобновяеми източници за 2030 г. и периода след тази година.

Четете още:  

Доклад: Развиващите се страни се нуждаят от тройно по-големи инвестиции във ВЕИ

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ