ESG News

Подготвени за цел 55

solar panel

Промени в Консултативния съвет за зелената сделка биха изключили НПО и частния сектор от взимане на решения

Миналата седмица Министерски съвет публикува проект за промени в работата на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка за обществено обсъждане.

solar panel

Промени в Консултативния съвет за зелената сделка биха изключили НПО и частния сектор от взимане на решения

Миналата седмица Министерски съвет публикува проект за промени в работата на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка за обществено обсъждане.