Доклад: Развиващите се страни се нуждаят от тройно по-големи инвестиции във ВЕИ

Световните инвестиции в производството на възобновяема енергия (ВЕИ), включително слънчева и вятърна, продължават да растат, но с доста по-бавни темпове от очакваното. През 2022 г. те се увеличават с 8% спрямо година по-рано, когато отбелязват повишение от повече от 50 на сто, според годишния доклад World Investment на Конференцията на ООН за търговия и развитие … Продължете с четенето на Доклад: Развиващите се страни се нуждаят от тройно по-големи инвестиции във ВЕИ