ESG News

Драгоманското блато е почти напълно пресушено, започва процес на възстановяване

32 партньори от 14 страни работят заедно, за да възстановят влажни зони на няколко места в Европа 

Споделяне:

WWF и СДП БАЛКАНИ работят за възстановяването на шест екосистеми, сред тях е Драгоманското блато. В инициативата се обединяват професионалисти от света на науката, бизнеса и природозащитата, с каузата да вдъхнат нов живот на деградирали сладководни и крайбрежни системи на площ от 10 500 хекатара в шест държави – България, Великобритания, Естония, Италия, Ирландия и Нидерландия.

Драгоманското блато все още се възстановява

Драгоманското блато е почти напълно пресушено за земеделски цели, след изграждането на отводителни канали и помпена станция. През последните 30 години то бавно възвръща своя хидрологичен режим, но след десетилетия на деградация процесът на възстановяване на природното местообитание продължава. Днес Драгоманското блато е част от европейската екологична мрежа  „Натура 2000″, както и от Европейския зелен пояс. През 2011 г. е обявено за влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция.

През 2020 г. пожар унищожи над 80% от растителността на Драгоманското блато. Освен природните стихии, заплаха за влажната зона са още замърсяването, еутрофикацията, засушаванията и унищожаването на местообитания”, коментира експертът от програма „Води” на WWF Иван Христов.

Той допълва, че това води до загуба на екосистемни услуги, свързани с регулиране на местната температура, задържане на парникови газове и осигуряване на местообитания.

През 2023 г. WWF и неговите партньори от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ работят върху изготвяне на стратегия за устойчиво управление на Драгоманското блато. В следващите четири години двете организации ще проведат дейности, които допринасят към възстановяване на влажната зона. Планира се отстраняване на част от растителната маса (тръстика, папур). Включително ще се проведат проучвания относно начини за оползотворяването ѝ в селското стопанство, строителството, като биогориво. С цел намаляване замърсяването с торове, използвани върху съседните обработваеми земи, ще се изградят три буферни зони.

Чрез мониторинг ще се проследява нивото, температурата и мътността на водата, както и местообитанията на рибите и водолюбивите птици. Възстановяването и разширяването на туристическата инфраструктура, разрушена от пожара през 2020 г., също е сред планираните дейности.

Докато текат съгласувателни процедури за обновяване на наколните пътеки, работим с институциите, туроператори, студенти и млади хора, за създаването на нови образователни материали и информационни табели. “, каза Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ.

Той добавя, че през 2022 г. се възобнови провеждането на опръстенителен лагер за птици, в който се включиха 50 експерти и доброволци.

Ангажирането на местните общности и заинтересованите страни в процеса на възстановяване е ключов подход в проекта WaterLANDS, който работи в посока съживяване на природата, както и социално-икономически ползи за населението.

Прочетете още: 

България е на второ място по защитени гори в Европа

 

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ