ESG News

АСУ публикува Пътна карта за утвърждаване на професиите на специлиастите по устойчивост

Стратегическият документ подчертава необходимостта от развитие на професията на четири нива

Споделяне:

Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ) обяви своята Пътна карта за утвърждаване на професиите на специалистите по устойчивост и включването им в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България (НКПД). Целта на тази Пътна карта е да определи посоката на развитие на устойчивите професии в България, като се вземат предвид световните процеси, Директива (ЕС) 2022/2464 и националните изисквания.

В България има недостиг на специалисти по устойчивост в различни сфери на икономиката и обществото, включително в сектора на енергетиката, земеделието, градоустройството, туризма и др. Популяризирането на професиите на специалистите по устойчивост може да насърчи повече млади хора да изберат професионална кариера в тези области и така да се подготвят достатъчно компетентни и квалифицирани специалисти.

Надеждата ни е, че документът представлява ясен план за насърчаване и развитие на професиите на специалистите по устойчивост и продължава конструктивния диалог по тази тема в България. Следват дейности по разработване на учебни планове и дисциплини за гимназиите, където днес учат бъдещите експерти по устойчивост“, заяви доц. д-р Марина Стефанова, председател на Асоциацията.

Защо е необходима професията “специалист по устойчивост”?

Регулацията на професията на специалистите по устойчивост може да бъде от решаващо значение за успешното предприемане на адекватни мерки в борбата с изменението на климата. Тя ще помогне за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие, формулирани в рамките на Дневния ред за устойчиво развитие на ООН (SDGs), който бе приет през септември 2015 г. от Генералната Асамблея на ООН. В тази връзка добре подготвените и мотивирани специалисти биха работили за изграждане на устойчиви бизнес модели, които подкрепят дългосрочната перспектива на бизнеса.

Специалистите по устойчивост не са просто длъжностни лица, които анализират и прилагат регулации. Те са експерти, лидери, учители и агенти на промяната. На тях се пада ролята да вдъхновяват и обучават, за да подпомагат компаниите в тяхната устойчива трансформация и да изграждат бъдещето, което искаме да оставим на нашите деца.

Видове специалисти по устойчивост

Този стратегически документ подчертава необходимостта от развитие на професията “специалист по устойчивост” на четири нива – координатор, специалист, мениджър и одитор по устойчивост, според спецификата и нуждите на съответното предприятие.

  • Координаторите по устойчивост изпълняват административните функции и задачи, разработените проекти в рамките на организацията под контрола на специалистите и мениджърите по устойчивост и изготвят материали за комуникация с различните заинтересовани страни.
  • Специалистите по устойчивост са отговорни за изпълнението и разработването на политики, програми и проекти, свързани с устойчивостта на организацията. Техните функции могат да бъдат най-различни в зависимост от дейността на предприятието – специалист по устойчиви инвестиции, специалист по изменение на климата, специалист по биоразнообразие, специалисти по устойчив транспорт и др.
  • Мениджърите по устойчивост изготвят и управляват цялостната стратегия на организацията. Те работят с всички отдели и заинтересовани страни, за да гарантират, че организацията покрива стандартите за устойчивост като взема предвид опазването на околната среда, социалната отговорност и доброто корпоративно управление.
  • Одиторите по устойчивост са специалисти, които проверяват дали организацията покрива стандартите и дали докладваната информация отговаря на действителното положение, като анализират отчети, процедури и действия, свързани с управлението на екологичните, социалните и управленските аспекти от дейността на предприятието.

Отчитане на корпоративната устойчивост

Директивата на ЕС за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD/ДОКУ) е в сила от 05 януари 2023 г. Тя въвежда нова терминология и променя правилата за социалната, екологогичната и управленска информация, която компанията трябва да публикува. Обхватът на задължените да докладват предприятия се разширява до повече големи компании и публични МСП, засягайки около 50 000 компании в ЕС и над 750 в България.

Очаква се новите правила да гарантират, че инвеститорите и другите заинтересовани страни имат достъп до информацията, от която се нуждаят, за да оценят инвестиционните рискове, произтичащи от изменението на климата и другите предизвикателства, свързани с устойчивостта. Тези правила насърчават прозрачността относно въздействието на компаниите върху хората и околната среда.

Прилагането започва от финансовата 2024 г., с първи отчети през 2025 г. Комисията предвижда да приеме първия набор от стандарти до средата на 2023 г., базирани на проекто-стандартите на EFRAG от ноември 2022 г.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ