ESG News

„Време е да осъзнаем, че отпадъкът е ресурс“

Новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. насърчава прехода към кръгова икономика, основана на ефективно използване на ресурсите

Споделяне:

„Време е да осъзнаем, че мястото на отпадъка не е в депото. Това е ресурс, който следва да продължи своя цикъл – да бъде оползотворяван и рециклиран“.

Това заяви заместник-министърът на екологията Ренета Колева по време на форума „Зелени решения за общините“ в рамките на годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Според нея чрез информационни кампании с послания и ефективни стимули потребителите могат да бъдат насърчени да постигат по-добри резултати при рециклирането.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

„Новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. насърчава прехода към кръгова икономика, основана на ефективно използване на ресурсите. По приоритет „Отпадъци“ ще бъдат инвестирани 611.5 млн. лв. в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци и рекултивация на депа“, обясни Колева.

За мерките за изграждане или разширяване на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци в общините са отделени над 337 млн. лв. Предвидено е финансиране и за системи, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба.

„Тази мярка видимо дава резултати в редица държави в ЕС и ще се радваме да бъде припозната от местната власт и у нас“, каза заместник-министърът.

МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще финансира изграждане на инсталации за производство на биогаз от биоразградими битови отпадъци. По думите на Колева в условията на енергийна криза това е инструмент, който може значително да оптимизира разходите на общините. Местните власти ще могат да кандидатстват за закупуване на компостери, които да предоставят безвъзмездно на домакинствата, за да се намали генерирането на отпадъци още на ниво източник.

„Въвеждането на депозитна система за опаковки е приоритет на МОСВ, по който е постигнат широк консенсус“, отбеляза заместник-министър Колева. Ще се използва опитът да други държави от ЕС, които вече успешно го прилагат.

Преход към кръгова икономика

Тя добави, че проектът на Стратегията и Планът на действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г. е внесен в МС. Стратегията насочва към оценката и въвеждането на стимули за по-ефективното използване на природни ресурси, подкрепа на предприятията във финансиране на разходите за преминаване към новите модели и екодизайн на продуктите, както и анализ на възможностите за повишаване на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в определени продуктови групи.

Зам.-министър Колева изтъкна, че постигането на целите количеството депонирани битови отпадъци да се редуцира до 10 процента, а на рециклираните – да надмине 65 на сто до 2035 г., изисква фундаментална промяна на нашето мислене и поведение, която да става паралелно с промяна на националното законодателство.

„Важно е да търсим икономическите аспекти, социално-екологичната ефективност и чрез диалога да спомагаме решаването на всички проблеми, свързани с околната среда, защото екологичните цели не са общински, а национални. Те са наша отговорност като граждани на тази планета – да съхраним, да опазим и да дадем на идното поколение по-добри условия за живот и стандарт“, каза още тя.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ