ESG News

Възможности за финансиране в агросектора

Предприятията, които имат доказана практика с опазване на околната среда ще имат възможност да кандидатстват за предстоящо финансиране

Споделяне:

Възможности за финансиране на иновации и дигитализиране в агросектора предстоят съвсем скоро. Експертите от Министерство на земеделието са изготвили вече изискванията, а за най-важната част от тях говори Галя Менова от Хюманконсултинг ЕООД.

Първият прием  ще бъде както на всички ви е известно по линия на „Национален план за възстановяване и устойчивост“, в който държавите- членки вече имат разпределен финансов ресурс за различни сектори. Процедурата, която предстои има общ бюджет 318 048200,30 лева.”  каза Галя Менова, по време на формата Академия „Иновации в агробизнеса“.

Допустимите кандидати за финансиране са са земеделски производители, групи или организации на производители.

Възможност да кандидатстват имат всякакъв вид земеделци, от растениевъдство, животновъдство, зърнопроизводство. И също така малки земеделски производители, за това проектите са разделени на два типа. Малки проекти и стандартни проекти. В тези проекти имаме минимална инвестиция, за която могат да кандидатстват земеделците. Финансирането ще бъде 50 % както е били и през предходните приеми по програма за развитие на селските райони.”

Тя допълва, че е важно за проектът е да бъде наблегнато на дигитализацията, информационните и комуникационните технологии в сектора.

И не на последно място  да бъде наблегнато на информираността на тези хора за тези възможности. През 15 годишния ми опит през годините всички земеделски мерки, винаги са давали възможност и за дигитализация и за умни решения, за управление на стопанството. Но някак си фокусът на кандидатите земеделци, винаги е бил върху това да закупят земеделска техника с  която да обработват земите си и не обръщаха внимание на възможностите, които идват с тази техника”  казва още тя.

Кои са допустими дейности на кандидатстващите предприятия?

Предприятията, които имат доказана практика с опазване на околната среда, намаляване на вредните емисии и отпадъци. Тези, които оползотворяват отпадъците от земеделското производство и производството на енергия от възобновяеми източници за собствени потребление.

Предприятия, които правят инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото икономическо възстановяване.

Тези, които подпомагат за проекти, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукция за продажба.

Техническите характеристики, парамтетрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства, трябва да съответстват на вида на отглежданите в стопанството култури/животни и размера на стопанисваната земя/броя на отглеждането на животни.

А кои са недопустимите дейности?

Дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове. Разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискването на действащото законодателство. Разходи за закупуване на недвижима собственост и други.

 

Прочетете още: 

200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ инсталации в българските предприятия

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ