ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Устойчивост и устойчиво развитие – какво означава и какви са ползите за бизнеса

Споделяне:

С над 300 различни дефиниции и различни интерпретации спрямо сферата и контекста термините устойчивост и устойчиво развитие, макар вече популярни, остават донякъде неясни за широката аудитория. В следващите редове ще се опитаме да внесем малко повече конкретика по темата и да обясним как бизнесът може да спечели много повече от добър пиар при внедряването на устойчиви практики.

Най-добре познатата дефиниция е от доклада Брундтланд, изготвен от Световната комисия по околна среда и развитие през 1987 г., който представя устойчивото развитие като „развитие, което удовлетворява нуждите на настоящето, без да лишава бъдещите поколения от възможността да задоволяват собствените си нужди“. Ключов момент се явява различието в разбирането за това кои са основните нужди на обществото и по какъв начин биват удовлетворявани.

Неспособността да се отговори на нуждите на една част от съвременното общество произтича до голяма степен от прекомерното потребление на друга част от обществото. Това разминаване в консуматорското поведение и виждането за базовите нужди води към задълбочаване на социалното неравенство паралелно с негативните последствия за природата.

Какво е устойчиво развитие?

Под устойчиво развитие разбираме прехода от неустойчиво към устойчиво общество. Когато учените достигат до извода, че населяваме планета с ограничени ресурси, става ясно, че безкрайният икономически растеж е невъзможен в рамките на сегашната линейна система добив-производство-отпадък. За да имаме непрекъснато развитие, поддържането на баланса между човека и природата е основополагащо. Това включва не само повишено внимание при подбор на материали и разумна консумация, но и адекватно управление на отпадъците. Добро устойчиво решение е заместването на класическия модел на линейната икономика с този на кръговата, при която боклукът е потенциален ресурс във всеки стадий на производство и консумация. Цикличността на процесите гарантира пълноценното използване на материалите и носи финансова изгода за бизнеса и клиентите.

Изчерпването на природните ресурси заедно с постоянно нарастващото търсене, както и замърсяването на околната среда и невъзможността за покриване на основните човешки нужди обуславят неустойчивостта на съвременното общество. Според икономиста Манфред Макс Нийф, основните човешки нужди са препитание, защитеност, обич, разбиране, вземане на участие, свободно време, създаване, идентичност, свобода. Той ги определя като еднакви за всички хора, независимо от културата или епохата, както и като еднакво важни, противно на йерархичността при Маслоу. Социалният аспект е не по-малко важен от екологичния, когато говорим за устойчивост, именно затова задоволяването на тези нужди е основополагащо за едно справедливо общество.

Индивидуалните усилия, колкото и да са важни, сами по себе си не са достатъчни за успешната трансформация към устойчиво общество. Огромна роля играе ангажираността на правителствата и бизнеса. Освен очевидните ползи за човечеството и околната среда, устойчивите решения на компаниите могат да бъдат предпоставка за повече печалби в дългосрочен план.

Намаляване на разходите

Според “The Natural Step” – неправителствена организация с над 30 години опит в консултирането на бизнеси по пътя към устойчивото развитие, прилагането на устойчиви практики в бизнеса може значително да намали оперативните разходи на компанията. Реорганизацията и обновяването на процесите с цел спестяване на енергия и ресурси носи дългосрочни ползи, тъй като не само редуцира ежедневните разноски (например при инвестиция в енергоспестяващи уреди), но и може да помогне да се избегнат допълнителни такси, свързани с поетапно въвежданите регулации. Скорошно въведени такива са Европейската директива 2019/904 относно пластмасови продукти за еднократна употреба и Екостикери за колите според новите правила в Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

При преизползване на материалите в производството се намалява общия отпадък. Това води не само до намаляване на разходите за закупуване на нови суровини, но и до по-ниски такси смет.  Освен това устойчивите бизнеси като цяло се считат за по-малко рискови и затова получават по-добри условия при застраховка и кредит.

Увеличаване на приходите

Зелените тенденции през последното десетилетие оказват силно влияние върху бизнеса. Стремежът към опазване на околната среда рефлектира върху избора на модерния потребител, който иска да живее и допринася за един по-добър свят. Продуктите и услугите, които отразяват еконагласите на обществото, печелят все повече и повече, а компаниите, които залагат на устойчиви иновации, се радват на увеличен годишен доход.

Според Боб Уилърд, водещ експерт в определянето на бизнес стойността на стратегиите за устойчивост, компанията с отговорна визия има повече лоялни клиенти, защото те се идентифицират с ценностите ѝ. Дори когато става въпрос за избор на определени екопродукти, клиентите са по-склонни да изберат компанията, която е поела пътя към устойчивостта на корпоративно ниво, отколкото тази, която залага на зелените идеи само при конкретен продукт или бранд.

По-голяма сигурност

На планета с ограничени ресурси рискът за бизнеса, който пренебрегва този факт, се увеличава неимоверно с всяка изминала година. Заместването на изчерпаеми материали в продукцията с такива, които не са оскъдни в природата, води до допълнителна сигурност в бъдеще, свързана с наличието и цените. Освен това преходът към възобновяеми енергийни източници прави компаниите по-независими, докато им спестява немалко разходи.

Бизнесът, който е заложил на устойчивостта, е винаги крачка напред и рискът да загуби от конкуренцията е много по-малък. Както се казва, този, който не върви напред, не стои на едно място, а изостава. В комплексността на бързопроменящия се свят организациите, които успяват да останат в челните редици, не са тези, които бягат от промяната. А напротив – те са тези, които предусещат посоката, която рано или късно всички ще поемат, и ги изпреварват, въвеждайки устойчиви практики, за да навигират по-умело и навременно.

Повишена продуктивност

Добрата репутация на компанията води до по-отговорни и лоялни служители. Знаейки, че работят на страната на „добрите“, те отиват на работа с по-голяма мотивация, предпоставка за по-високи резултати и повишена продуктивност. А служителите, които застават зад намеренията над организацията и дълбоко вярват в ценностите ѝ, са по-ангажирани в работния процес и има по-малък шанс да напуснат.

Както Боб Уилърд казва, когато компанията насърчава служителите си да дават своя принос към каузите, в които вярват, те ще отделят и повече грижа и внимание във всички други аспекти на работата си, което без съмнение ще доведе до значителни ползи за бизнеса.

Нови възможности

Устойчивите компании са предпочитани както от клиенти, така и на пазара на труда. Добрите кадри в бранша биха предпочели да работят за компания с добра репутация, която допринася за обществото и за околната среда. Наред с това партньорите и клиентите също биха избрали бизнеса, който се отличава не само с атрактивни услуги и продукти, но и с висока социална и екологична ангажираност.

Развитието в устойчива насока отваря нови възможности за бизнеса и повишава акционерната му стойност. Иновациите следват по естествен път нуждите на потребителя с адаптивни продукти и процеси, носещи идеята за така необходимата промяна към общество, отговорно за действията си и загрижено за бъдещето на поколенията.

Задълбочаващата се климатична криза прави устойчивото развитие следващата логична и неизбежна стъпка за обществото и бизнеса. Тези, които поемат по пътя на промяната първи, ще спечелят най-много – не само добър имидж, но и конкурентоспособност и възвръщаемост на инвестициите. Вие от кои искате да бъдете?

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ