ESG News

Veolia

Вода без опаковка в София

С началото на горещите дни, „Софийска вода“, част от Веолия, започва инициатива за вода без опаковка в столичните заведения. Целта

Вода без опаковка в София

С началото на горещите дни, „Софийска вода“, част от Веолия, започва инициатива за вода без опаковка в столичните заведения. Целта