ESG News

Стела Христова

Подкаст: Устойчиво градско развитие в действие

Днес устойчивото градско развитие е необходимост и императив. Покрай амбициозните действия, провокирани от климатичните изменения, се изисква устойчива трансформация във

Подкаст: Устойчиво градско развитие в действие

Днес устойчивото градско развитие е необходимост и императив. Покрай амбициозните действия, провокирани от климатичните изменения, се изисква устойчива трансформация във