ESG News

SHEleader@Digital 2022

SHEleader@Digital 2022- конференция посветена на устойчивостта

SHEleader@digital 2022 е конференция, посветена на жените лидери в бизнеса и технологиите, която събира зелени предприемачи, иноватори, политици, корпоративни лидери, активисти и хора на изкуството, за да обменят визии и опит. 

SHEleader@Digital 2022- конференция посветена на устойчивостта

SHEleader@digital 2022 е конференция, посветена на жените лидери в бизнеса и технологиите, която събира зелени предприемачи, иноватори, политици, корпоративни лидери, активисти и хора на изкуството, за да обменят визии и опит.