ESG News

AI

Трансформация в действие: AI for Good

Приложенията на изкуствения интелект (AI) за създаване и прилагане на устойчиви бизнес модели – кога AI помага и какви опасности

Трансформация в действие: AI for Good

Приложенията на изкуствения интелект (AI) за създаване и прилагане на устойчиви бизнес модели – кога AI помага и какви опасности