ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Европейският парламент: ЕС трябва спешно да засили действията си по отношение на климата

Депутатите от Европейския парламент дават предложение за подобряване на продоволствената сигурност, устойчивото управление на водата и горите

Споделяне:

Миналата седмица се проведе пленарен дебат с комисаря по околната среда Виргиниус Синкевичюс и чешкото председателство. Депутатите от Европейския парламент приеха резолюция за увеличаване на усилията на ЕС в борбата с изменението на климата с 469 гласа „за“, 34 „против“ и 44 „въздържал се“, съощават от Европейския парламент.

Необходима е повече амбиция за справяне с климатичната криза

ЕС трябва да засили работата си за смекчаването на климата, за да ограничи глобалното затопляне до 1,5°C в сравнение с прединдустриалните нива. Също така трябва да разшири своите планове за адаптиране към климата, казват евродепутатите.

Те искат Комисията да предложи всеобхватна, амбициозна и правно обвързваща европейска рамка за адаптиране към климата, със специален акцент върху най-уязвимите региони на ЕС. ЕС трябва също така да продължи да играе активна роля в определянето на глобална цел за адаптиране и в гарантирането, че международната общност ще изпълни своята цел за международно финансиране на климата.

Членовете на Европейския парламент настояват Комисията да изготви оценка на климатичния риск за целия ЕС и да обърне специално внимание на рисковете от суши, горски пожари и заплахи за здравето. Те също така искат до лятото на 2023 г. ЕС да изготви „стрес тест“ за устойчивост на климата за ключовата инфраструктура.

Увеличаване на капацитета на ЕС за реагиране при бедствия

Текстът подчертава значението на напредъка и пълното използване на Механизма за гражданска защита на ЕС. В светлината на все по-честите и тежки климатични бедствия, членовете на ЕП искат новият постоянен флот на rescEU да бъде създаден бързо и да включва с това разширяване на настоящия резерв за доброволно гасене на пожари. Според евродепутатите са необходими са и постоянни сили на ЕС за гражданска защита.

Приоритет за съхранение на храна и устойчиво използване на вода

Предложението призовава Комисията да представи цялостна стратегия на ЕС за водата. ЕС трябва да продължи да адаптира хранителните си системи, за да ги направи по-устойчиви в дългосрочен план. Евродепутатите призовават държавите-членки да създадат буферни запаси от стратегически фуражи и хранителни продукти. Освен това те предлагат въвеждането на напоителни системи, които не използват повърхностни или подземни води, като съхранение на дъждовна вода или рециклиране на отпадъчни води, в комбинация с усилия за намаляване на общото потребление на вода.

По-нататъшните действия на ЕС следва да включват цел на ЕС за постигане на неутралност във връзка с деградацията на земята в ЕС до 2030 г. и интегриран отговор на горските пожари, за да се защитят горите на ЕС от унищожаването, причинено от екстремни климатични явления.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ