ESG News

Европа се ангажира да удвои производството на възобновяема енергия до 2030 г.

Това ще укрепи енергийната сигурност на блока и ще повиши неговата конкурентоспособност на пазара на възобновяеми енергийни източници

Споделяне:

Държавите-членки се съгласиха почти да удвоят производството на възобновяема енергия до 2030 г. Това е временно споразумение и означава, че ЕС трябва да повиши дела на възобновяемата енергия в общото потребление на енергия до 42.5 %. Целта трябва да бъде изпълнена преди края на десетилетието, предава Euronews.

Това е компромис между 45-те %, предложени от Европейския парламент след нахлуването на Русия в Украйна, и целта от 40-те %, подкрепена от мнозинството от държавите-членки. Това е с около 10 % по-високо от настоящата цел.

Държавите се насърчават да увеличат своите цели с 2.5 %, за да достигнат 45 %, но тази част не е правно обвързваща. Някои критикуват ЕС, че не предприема достатъчно действия в тази посока.

ЕС не успя да се възползва напълно от възможността за укрепване на енергийната сигурност и постигане на климатични цели. Сега е изключително важно държавите-членки да предприемат амбициозни действия, за да се стремят към пълната цел да извлекат ползите от енергийния преход на Европа“, казва Сара Браун, ръководител на програмата за Европа в мозъчния тръст за чиста енергия Ember.

През 2021 г. възобновяемата енергия е представлявала 21.8 % от енергията, консумирана в ЕС, според Евростат.

Сделката е част от Директивата за възобновяема енергия (RED), договорена в четвъртък, 30 март. Директивата очертава пътя на ЕС към постигане на 55- процентно намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. – политика, известна като „Подходящ за 55“.

Това също ще помогне на блока да постигне енергийна сигурност и да повиши своята конкуретноспособност на пазара на възобновяеми енергийни източници.

Ядрената енергия – „нито екологично, нито изкопаемо гориво“

Ядрената енергия се превърна в ключова пречка за постигането на сделката. В редица страни членки на ЕС тя осигурява висок процент от консумираната от тях енергия. Но в ранните часове на четвъртък сутринта блокът все още обсъжда дали водородът, произведен с помощта на нисковъглеродни атоми, трябва да бъде включен в целите за възобновяеми горива.

Франция поведе призива за включване на водород, получен от ядрени източници. Други държави, включително Германия и Испания, се противопоставиха на това с аргумента, че това би навредило на усилията за ограничаване на изменението на климата. В крайна сметка те постигнаха споразумение за етикетирането на ядрения водород като „ниско въглероден“, а не като зелен.

Директивата на ЕС за възобновяема енергия (RED) вече признава „специфичната роля на ядрената енергия, която е нито екологична, нито изкопаема“, туитва френският евродепутат Паскал Канфин, председател на комисията по околна среда на парламента.

Транспортът също е включен в RED. На държавите-членки се предоставя избор между две възможности. Минимум 29 % от потреблението на енергия в сектора трябва да идва от възобновяеми източници, или могат да намалят интензивността на парникови газове – съотношението на емисиите към икономическата продукция – с 14.5 %.

Възобновяемата енергия, биогоривата и ядрената енергия имат по-нисък интензитет на емисии от изкопаемите горива. Опцията за ограничаване на интензивността на парниковите газове се разглежда като отстъпка за страни като Франция, които вече имат нисковъглероден енергиен микс.

В секцията за индустрията сделката изисква 42 % от водорода да идва от възобновяеми горива до 2030 г. и 60 % до 2035 г. Целите обаче могат да бъдат намалени, ако държавите-членки надхвърлят общите си цели за декарбонизация или ако тяхното потребление на водород, получен от изкопаеми горива, е ниско. Това е още едно намигване към Франция и други страни, които разчитат на ядрената енергия.

По-строги критерии за устойчивост на биоенергията

Биоенергията идва от биомаса, която е съставена от живи органични материали като растения, дървесина, оборски тор и битови отпадъци. Страни като Швеция и Финландия разчитат в голяма степен на биомасата като възобновяем енергиен източник. Германия също се обърна към биоенергията през последните месеци, за да намали зависимостта си от руския газ.

Миналият септември Европейският парламент гласува да се намалят видовете дървесина, които се считат за възобновяеми, но не премахна напълно дървесната биомаса като форма на възобновяема енергия.

RED подкрепя това, като същевременно засилва критериите за устойчивост на биомасата, използвана за енергия. Това ще намали риска от неустойчиво производство на биоенергия и ще гарантира, че биомасата се използва по възможно най-екологичния начин.

Противниците на биоенергията обаче казват, че тя  води до обезлесяване и изгарянето на дървесни пелети също води до въглеродни емисии.

ЕС имаше възможност да сложи край на изгарянето на огромното количество дървета, като ограничи количеството първична дървесна биомаса, която може да се счита за възобновяема енергия. Но вместо това и въпреки всички научни доказателства, преговарящите одобриха позиция, която ще ускори изменението на климата в името на действията в областта на климата.“, казва Жулиет Лунел, служител по политиката за климата и използването на земята във WWF Европа.

По-бързо одобрение за вятърни и соларни проекти

В момента бюрокрацията забавя одобрението на нови съоръжения за възобновяема енергия в ЕС.
В отговор на това RED въвежда ускорени и опростени процедури за получаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия. Новите правила ще се прилагат за специални „зони за ускоряване на възобновяемите енергийни източници“, определени от всяка държава.

Разгръщането на енергия от възобновяеми източници също ще се счита за „най-висш обществен интерес“. Това ще ограничи основанията за правни възражения срещу нови проекти и ще намали регулаторната тежест.

Страни като Германия предлагат мерки за опростяване на лицензионните процеси и бързото проследяване на процесите на одобрение. Така се справят с бюрокрацията, която забавя одобрението на нови съоръжения за възобновяема енергия.

Прочетете още:

Разделението на Европа спрямо ядрената енергия

 

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ