ESG News

Снимка: Краси Свраков
Снимка: Краси Свраков

Времето за малкия бизнес да се обърне към ESG настъпи

Уебинарът “ESG за МСП и стартъпи – път към устойчивост и успех” даде основни насоки за предизвикателствата на ESG

Споделяне:

„ESG за МСП и стартъпи – път към устойчивост и успех“ – това беше темата на проведения днес уебинар в рамките на проекта „Готови за предизвикателствата на ESG”, на който ESGnews.bg е медиен партньор.

Модератор на събитието бе Деница Димитрова от Клийнтех България, която е и координатор на проекта, а участие взеха Марияна Хамънова, председател на Фондация Клийнтех България, Стиг Крисчън, управител на норвежкия партньор по проекта Фронтиер Венчър и Божидара Живкова, главен редактор на ESGnews.bg.

От началото на 2024 г. ESG придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България. Те ще трябва да подават нефинансова информация под формата на отчет за прилагането му. Тези промени, обаче, ще засегнат не само големите компании, но и техните партньори и доставчици, от които те ще изискват необходимата информация. Банките също ще прилагат по-строги изисквания за отпускане на кредити.

Как обаче ESG, набор от стандарти за екологично, социално и корпоративно управление, може да поведе МСП и стартъпи към устойчивост и успех? Подготвени ли са те за предизвикателството? Какви ще са ползите от прилагането на ESG?

Самата концепция на ESG първоначално тръгва с насока към корпорациите. Целта на нашия проект е да обясним на МСП и стъртъпи как ще бъдат засегнати от ESG и как могат да се възползват от прилагането му. Повечето ESG практики са насочени към големите корпорации и компании с изградена фирмена култура. ESG дава възможност за комбинация от различни управленски механизми с подкрепа на каузи от различно естество. Големите корпорации вече познават модела, което не означава, че са абсолютно наясно с него. При тях все пак пътят е начертан и тепърва ще се правят определени стъпки по събиране на данни. Но какво става при малките компании, тези с трима, петима, десет служители? Те трудно могат да отделят дори един служител, който да се занимава с ESG. В проекта ще разгледаме точно подобни модели и инструменти, които ще са полезни на МСП и стъртъпите да въведат подобни практики. Защото ESG не е една методика, която се въвежда еднократно и след това не се актуализира. Напротив – става въпрос за постоянни усилия, постоянно планиране за изпълнение на заложените цели. Точно затова МСП и стартъпите трябва да са абсолютно наясно, особено на ниво мениджмънт, какво представлява ESG“, заяви изпълнителният директор на Клийнтех България Марияна Хамънова.

Тя каза и какво предстои да се случи в рамките на проекта:

Проектът е замислен да бъде с надграждащ характер. С нашите партньори от Норвегия сме проучили добри практики както от тяхната страна, така и от Европа, които могат да бъдат внедрени в български контекст. Съответно сме проучили и какви са предизвикателствата пред българската страна. Подготвили сме основна рамка за обучение как да се прилагат тези практики и методики. Това обучение, насочено към МСП и стартъпи, ще се проведе на 29 ноември. Ще бъде изготвен също и наръчник, нещо като пътеводител за МСП и стартъпи, който е създаден с експертизата на нашите норвежки партньори. Ще има още един уебинар. Проектът ще завърши с финална конференция в края на февруари.”

В дискусията се включи и Стиг Крисчън от норвежкия партньор по проекта Фронтиер Венчър

ESG отчитането се основава върху Глобалната инициатива за отчитане (GRI), Европейската Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD) и Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS). Всичките са много важни, но при ESRS трябва да се отбележи, че главната цел е в един момент ESG отчитането да стане неделима част от финансовото отчитане на фирмите. Искам още да подчертая, че целта на ESG отчитането е не само да се създаде една прозрачна картина на управлението на бизнеса, но и да бъде създаден диалог между бизнеса и другите важни участници в процеса – властите и обществото”, заяви Крисчън.

Кой ще бъде засегнат от ESG?

Ами всички и ако трябва да сложим времеви хоризонт, бих казал, че това ще се случи до 5 години. Точно затова отсега е добре да знаем, че ESG се отнася не само до големите корпорации, но и до всеки един бизнес, независимо от мащаба му. В момента около 50 000 европейски компании осъществяват поне някакъв вид ESG отчитане. През тези компании минава 75% от общия европейски оборот”, обясни Крисчън.

Ето какво още посочи той:

Какви са причините ESG да е толкова важен елемент от дейността на бизнеса?

Те са много и разнообразни. Като се започне от очаквания от страна на заинтересованите страни – потребители или неправителствени организации, списъкът е безкраен. Управление на риска – ESG дава възможност при добро планиране рисковите ситуации да бъдат избегнати или минимализирани. Съответствие с регулациите – това е изключително важно в рамките на ЕС. Разбира се има още много причини ESG да не бъде подценяван – конкурентоспособност, достъп до капитал, иновации, ефективност, устойчивост на веригата за доставки, имидж, създаване на дългосрочна стойност.

Какви са ползите?

Вече споменах някои от тях. Една от тях е конкурентоспособност – потребителите ще предпочетат продукт, който е природно и екологично съобразен. ESG спомага за подобрено управление на финансите, привлича инвеститори, създава имидж и лоялност сред клиентите и не на последно място, а може би и най-важно – гарантира устойчиво управление.

Какви са основните предизвикателства пред МСП и стартъпите?

На първо място това е липсата на разбиране на важността и значението на ESG за бизнеса им. Тук може да споменем още ограничени ресурси, яснота относно регулациите, събиране и отчитане на данни, достъп до капитал, цялостна ESG стратегия.

Каква е ситуацията в Норвегия?

ESG изискванията са в сила от 1 януари 2023 г. От 1 януари 2024 г. задължителна става и CSRD. Досега 1% от компаниите имат задължително ESG отчитане. Останалите леко започват да поемат по пътя, като, естествено, се фокусират главно върху екологичния аспект на ESG.

Препоръки за въвеждане на ESG

Наръчникът дава обща информация за ESG, предлага рамка за работа, показва ползите от ESG отчитането и оптимална рамка за МСП и стартъпи, дава препоръки за въвеждане на ESG и също така има практически насоки и примери.

В уебинара участва и Божидара Живкова, главен редактор на ESGnews.bg, първата медия в България, която има за цел популяризирането на ESG в България. Ето какво заяви тя:

ESG е изключително важно не само за големите компании, но и за малките предприятия. Става все по-важно да разбираме социалните и екологични рискове. Точно тук много помага отчитането на ESG – с него по-малките и средните предприятия ще могат да останат конкурентни на динамично променящия се пазар. Ето защо е важно да започнат да мислят и работят в тази посока. Вече не само потребителите, но и големите компании изискват от по-малките си партньори ESG отчетност. Друга голяма полза е предвидимостта на рисковете. И тук диапазонът е голям – от неправомерна експлоатация на работна ръка, например в държави като Мианмар, откъдето големи компании вече изтеглят производството си, до климатичните заплахи, които са може би най-голямото предизвикателство. С отчитането на ESG се създава една много полезна предвидимост. Друго преимущество е изграждането на позитивен имидж. Всяка компания става по-прозрачна с отчитането на ESG. Намаляването на оперативните разходи също не трябва да се подценява. С ефективно използване на ресурсите компаниите могат да намалят сметките си за енергия, вода, отпадъци и по този начин да стават все по-устойчиви. И дори сега да не го осъзнават, то в бъдеще ще им помогне много. С отчитането на ESG компаниите се предпазват и от грийнуошинг.”

Трябва да се отбележи още, че една от целите на ЕС с въвеждането на тези регулации е да се съсредоточи производството в Европа. Това е шанс за българския бизнес. Смятам, че големите компании все повече ще търсят доставчици и партньори на територията на ЕС. Ако българският бизнес се ориентира отсега към ESG, то ще има преднина пред конкурентите си. Нека пак да кажем – от следващата година ESG отчитането е задължително. И ако дадена фирма не може да го представи, то рискува да загуби конкурентоспособността си. За МСП и стартъпите това отчитане ще е олекотено, те не работят с огромни производствени вериги. Ако започнат да се учат сега, ще имат доста голям успех.”

Въпросът за събирането на данни е една нововъзникваща и всеобхватна област. Тепърва ще се развива в много различни посоки. Данните стават все по-важни за бизнеса. Той трябва да се научи да ги събира и да борави с тях, за да премине през зеления преход и да постигне устойчивостта си. Много важно е при изработването на ESG стратегия да бъдат точно определени ключовите показатели за ефективност (KPI). Например за една компания в минната индустрия съществен проблем е изхвърлянето на отпадаци, докато за един кол център по-голям проблем е потреблението на енергия. Всяка компания трябва да идентифицира всички потенциални ESG проблеми в зависимост от своята дейност. При големите компании най-често това е изчисляването на емисиите от парниковите газове и потреблението на енергия. Когато една компания измери въглеродния си отпечатък вече може да реши как може да намали въздействието си и дори да извлича полза от тях.”

За малкия бизнес е важно да има някой, който да се занимава с ESG. Може да е външен екип, може да е един човек от самата компания или няколко души от различни отдели. Практиката показва, че е по-добре тази задача да се възложи на вътрешни служители, тъй като познават по-добре спецификата на бизнеса и най-добре могат да намерят начин да олекотят процесите и да намерят ефективно решение. Много съществено е и мениджмънтът да бъде интегриран в целия процес. След като се дефинират приоритетите за устойчивост, следващото голяма предизвикателство пък е създаването на устойчива верига за доставки. Затова е важно малките и средните предприятия вече да започнат да работят в тази посока. В момента всичко е пожелателно, но скоро ще бъде задължително. Така че моментът е великолепен за МСП и стартъпите да започнат да действат, и когато дойде времето, да бъдат подготвени.”

По този повод отношение взе и Марияна Хамънова:

Клийнтех България отдавна работи в тази насока. Да даде основите на малки и средни предприятия и стартъпи да изградят своите бизнес модели, стратегии за развитие, стратегии за навлизане на нови пазари, иновационни проекти за нови продукти и услуги. Плюсът на МСП и стартъпите по отношение на ESG е, че са много адаптивни и бързо биха могли да поставят основи и да построят един успешен бизнес модел.”

Обучение по ESG за МСП и стартъпи

По проекта предстои още обучение по ESG за МСП и стартъпи, което ще се проведе на 29 ноември, 2023, от 9:30 ч. до 17:30 ч., в зала Кеплер на иновативното пространство Launchee (ЦУМ, бул. Княгиня Мария Луиза 2, София, 1000, България). Обучението ще бъде напълно безплатно и цели да представи ESG рамката, която набира огромна популярност в света на бизнеса към момента. Не пропускайте да заявите желанието си за участие в обучението до 20.11.2023 г. ТУК. Обучението няма да бъде излъчвано онлайн.

Втори уебинар през януари 2024 г., който ще задълбочи темата ESG.

На 27 февруари в хотел „Хилтън“ ще се проведе форума ESG&FRIENDS, организиран от ESGnewsbg, който ще бъде и финал на проекта. В него ще се включат представители от норвежкия партньор Фронтиер Венчър, както и топ европейски експерти по ESG, като проф. Д-р Уейн Висер и Индира Карталози. Събитието ще бъде безплатно.

Проф. Д-р Висер един от десетте най-влиятелни ESG експерти в света. Той е световно признат писател, лектор, академик, филмов продуцент, социален предприемач и футурист, фокусиран върху устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност и създаването на интегрирана стойност. Преподавател е в Cambridge University и Antwerp Management School, Проф. Висер е и директор на мозъчния тръст Kaleidoscope Futures, основател на CSR International и бивш директор на услугите за устойчивост в KPMG и стратегически анализатор в Capgemini. Написал е 43 книги, включително бестселъра на Amazon “Thriving”.

Индира Карталози е директор в Kaleidoscope Futures, преподавател и оценител на курсове на Института за Устойчиво управление в Кеймбридж. Опитът на Индира варира от устойчивост и социалното предприятия към правата на човека и трансформиращото лидерство. Индира е основател на Sustainability Leadership Kosovo и е призната като един от Топ 100 лидери по КСО.

Финалната конференция се превръща в едно от малкото събития с практическа част, в която участниците сами ще стигнат до решенията и ще разбират не само “как”, но и “защо”. Практическият модул ще бъде воден от проф. д-р Висер.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ