ESG News

ESG трябва да балансира между реалното въздействие и печалбите

Специализираните тематични инвестиционни фондове за ESG набират популярност

Споделяне:

Капиталовият поток към фондове, ориентирани към ESG, бързо се превръща от струйка към потоп. През третото тримесечие на 2021 г. активите на глобалните устойчиви фондове достигнаха рекордните 3.9 трлн. долара, което е удвояване на стойността за по-малко от 12 месеца.

Тази тенденция отразява нарастващия интерес на фирмите за частен капитал и някои от техните най-големи инвеститори във възобновяеми енергийни източници и компании за енергиен преход, като производителите на батерии, и в по-малка степен, нововъзникващи сектори, като устойчиво земеделие и рециклируемо/кръгово производство.

Все по-често ESG инвестирането се разглежда като лост за предоставяне на стойност в един нестабилен свят. С нарастването на цените на горивата до нови висоти, енергийно ефективните предприятия, които са по-малко зависими от суровините, вероятно ще имат много по-надеждна база за разходите. По същия начин компаниите, които могат да демонстрират устойчиви вериги на доставки и добри показатели в областта на човешките права, са по-малко уязвими към екологични шокове или щети върху репутацията.

Докато някога инвеститорите гледаха на ESG само като рисков фактор, сега подхождат към целия жизнен цикъл на транзакцията от гледна точка на ESG, като изграждат надлежни механизми за проверка и наблюдават потенциалната стойност при излизане.

Въпреки това, управителите на фондове са изправени пред недостиг на истински ESG инвестиции. Голяма част от сегашните ESG/устойчиви фондове, може да се каже, са стандартни схеми, от които са извадени компаниите с тежки изкопаеми горива. Инвестициите с истинско въздействие, които целят да имат положителен ефект върху хората и планетата, са с малко възможности за инвестиране в „кафяви“ бизнеси, преминаващи към „зелени“. Всъщност, бизнес обосновката на инвестициите във въздействие все още не е ясно установена.

Специализираните тематични инвестиционни фондове за ESG набират популярност – макар и от малка база – насочени към области като възобновяема енергия, отпадъци, управление на водите, хранене, здравеопазване, биоразнообразие и климат, наред с други. Но инвеститорите не са напълно наясно какво представлява устойчива компания – някои предприятия имат ниски въглеродни емисии, но и лоши практики при човешкия капитал и обратно, А трети пък имат пропуски в отчитането на ESG.

Търсене на прозрачност

Тъй като инвеститорите и мениджърите на активи търсят конкретни показатели, които да представят на своите инвестиционни комитети, основна пречка за инвеститорите и управителите на активи е липсата на еднаквост в отчитането на ESG. Съществуват множество стандарти за докладване – както на национално, така и на международно ниво – някои задължителни, много доброволни, които пречат на смислени сравнения. Следователно, различните доставчици на рейтинги могат да дават различни оценки на една и съща компания.

И тъй като фирмите се движат с различна скорост при приемането на ESG отчитането, може да е трудно да се разграничат онези компании, които наистина приемат устойчивостта, и тези, които просто се стремят към екологичност.

В последния случай отчетите и изявленията може да представят бизнеса като изключително устойчив, но ако се поразровите малко по-дълбоко, ще откриете обща липса на ангажираност и действия, за да се случи това. Ако бъде обявено публично, това може да бъде пагубно за капитала на марката на компанията и доверието на потребителите.

Много компании все още са в ниска точка на стръмната крива на отчитане на ESG. С всеки долар, инвестиран от финансови институции и оказващ влияние върху реалната икономика, е от съществено значение за разбирането на ползите от ESG за инвеститорите. Емисиите от обхват 3 – непреките емисии, които възникват във веригата на стойността – са трудни за изчисляване, включително наборът от измервания, като закупени стоки и услуги, наети активи, бизнес пътувания, изхвърляне на отпадъци и логистика. Събирането на такива данни от множество доставчици и трети страни се оказва голямо предизвикателство.

Междувременно тези компании за финансови услуги, които инвестират в предприятия с високи емисии, трябва да покажат усилията на тези организации да намалят въглеродния отпечатък и да осигурят компенсации.

Регулаторите постигат напредък, като ЕС е водещ в контрола на отчитането на корпоративната устойчивост. Неговата Директива за нефинансово отчитане (NFRD) и Регламент за устойчиво финансово оповестяване (SFDR) изискват съответно оповестяване на нефинансова информация и доказателства, че ESG рисковете са интегрирани във вземането на инвестиционни решения.

През март 2021 г. Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обяви, че американските компании вече трябва да докладват за климатичните рискове, пред които е изправен техният бизнес, и своите планове за справяне с тези рискове, заедно с показатели за климатичния отпечатък.

Въпреки това, дори в един перфектен свят на стандартизирано, глобално отчитане, инвеститорите вероятно ще се нуждаят от достъп до нови типове данни, които надхвърлят регулаторните изисквания, не само за екологичните резултати, но и за социални въздействия, като разнообразие, полово и расово равенство. Докато такава информация не стане лесно достъпна, капиталовите пазари вероятно ще имат проблем да оценят напълно ефективността на ESG и свързаната с нея стойност.

Капитализъм на заинтересованите страни

Задължителното отчитане може да подобри вътрешната осведоменост по въпросите на ESG и да помогне на инвеститорите, но не задължава непременно компаниите да променят своите бизнес практики. По същия начин голяма част от регулаторните действия на финансовите услуги са по-малко за спасяването на планетата и повече за управлението на климатичния риск.

Ако компаниите са сериозни при постигане на целите за нетни нулеви нива и създаване на по-справедливо общество, тогава показателите са само отправна точка. В много държави ангажиментът на бизнеса към акционерите е заложен в закон, поставяйки печалбите пред целта. Това трябва да се промени, като компаниите преоценяват защо съществуват и легитимират по-широки интереси на заинтересованите страни при вземането на стратегически решения. Докато това не се случи, инвеститорите биха се интересували истински от ESG, ако това задвижва традиционните представи за стойност.

Нещата няма да се променят за една нощ, но трябва да има истинска промяна към капитализъм на заинтересованите страни, където компаниите дават приоритет на нулевите емисии, човешките права, справедливото заплащане, равенството и многообразието, както и на кръговата икономика, намаляването на отпадъците и замърсяването и насърчаването на рециклирането и биоразнообразието.

Частните капиталови фондове и други инвеститори се вълнуват от устойчиви, ориентирани към ESG бизнеси. Сега те и по-широките заинтересовани страни трябва да изискват бизнесът да не е свързан с „печалба с цел“, а по-скоро с „цел с печалба“.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ