ESG News

ЕС създава единен номер в помощ на жените жертви на насилие

Европейската комисия предприе редица инициативи, чрез които да прекрати основаното на пола насилие

Споделяне:

Насилието срещу жени се случва във всяка страна. Фактите са шокиращи – в ЕС и по света всяка трета жена е била жертва на физическо или сексуално насилие. Всяко пето момиче днес е жертва на сексуално насилие над деца. Онлайн насилието се увеличава, като всяка две млади жени са подложени на кибернасилие, основано на пола. Това се посочва в изявление на вицепрезидента Жозеп Борел по повод днешния Ден за борба с насилието над жени.

ЕС осъжда всички форми на насилие срещу жени и момичета. Недопустимо е в 21 век жените и момичетата да продължават да бъдат малтретирани, тормозени, изнасилвани, осакатявани или принуждавани да се омъжват.

През март тази година Европейската комисия предложи нови единни правила за борба с насилието срещу жени, включително онлайн. Сега Комисията обяви създаването на общ телефонен номер на ЕС за жертви на насилие срещу жени – 116 016.

Тази година се обръща особено внимание на насилието срещу жени в конфликтни зони. В Украйна руските въоръжени сили извършват актове на сексуално насилие и милионите жени и деца, бягащи от руската агресия в ЕС и съседните страни, се нуждаят от подходяща подкрепа и защита.

В Иран жените са малтретирани, експлоатирани, потискани, тормозени, хвърляни в затвора, глобявани и бичувани за искане на свобода и равенство. В Афганистан талибаните премахнаха всички защитни механизми, създадени през последните 20 години, за да защитят жените и момичетата от малтретиране, насилие и принудителни бракове. Жените са изправени пред насилие и при хуманитарни кризи от Мианмар до Северна Етиопия и Демократична република Конго.

Ние оставаме непоколебими в амбицията си да сложим край на насилието срещу жени във и извън ЕС. ЕС е солидарен с жените и момичетата, жертвите и оцелелите от насилие. Ще продължим да подкрепяме гражданското общество, организациите за правата на жените и защитниците на правата на човека, които изискват отчетност“, се казва в изявлението на Жозеп Борел.

Единен телефонен номер

Жените, които са жертви на насилие, ще могат да се обаждат на същия номер в целия ЕС, за да получат съвет и подкрепа. Досега 15 държави членки са се ангажирали да свържат своите съществуващи телефонни линии за помощ за жертви на насилие срещу жени с общоевропейския  номер. Крайният срок за държавите членки да резервират общия номер в ЕС за свързване с национални линии за помощ е края на април 2023 г.

Европейската комисия се е ангажирала с предотвратяването и борбата с насилието, основано на пола, както е посочено в Стратегията на ЕС за равенство между половете 2020 – 2025 г. Планът за действие на Европейския стълб на социалните права потвърждава отново ангажимента за предлагане на нови правила за прекратяване на основаното на пола насилие срещу жени, включително тормоза на работното място на основата на пола. Комисията предоставя финансиране за проекти и организации за справяне с насилието, основано на пола, чрез програмата за граждани, равенство, права и ценности.

На 8 март 2022 г. Европейската комисия прие предложение за директива за борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Предложението има за цел да гарантира, че най-сериозните форми на насилие срещу жени са криминализирани в целия ЕС, като изнасилване, генитално осакатяване на жени и основано на пола кибернасилие, включително киберпреследване и споделяне на интимни изображения без съгласие.

На 11 май 2022 г. Комисията прие предложение за регламент относно превенцията и борбата със сексуалното малтретиране на деца. Новото предложение ще задължи доставчиците да откриват, докладват и премахват материали със сексуално малтретиране на деца в своите услуги.

Комисията продължава да работи по присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие – Истанбулската конвенция.

Успоредно с това Комисията работи по прилагането на първата стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020-2025 г.), включително евентуално преразглеждане през 2023 г.

По-голямата част от жертвите на трафик, регистрирани в ЕС, са жени и момичета. Правната и политическа рамка на ЕС е изложена в Директивата за борба с трафика на хора. През април 2021 г. Комисията представи Стратегията на ЕС за борба с трафика на хора (2021 – 2025 г.), в която се набляга на защитата на жертвите на всички етапи, като се вземат предвид по-специално жените и децата жертви, както и трафикът за сексуални цели и експлоатация. Комисията ще продължи да укрепва мерките за борба с трафика на хора и планира да предложи преразглеждане на Директивата за борба с трафика през декември 2022 г.

В международен план Планът за действие относно равенството между половете и овластяването на жените във външните отношения 2020 – 2025 г. (GAP III) предоставя амбициозна външна политическа рамка за постигане на напредък по отношение на равенството между половете и овластяването на жените. ЕС ще продължи усилията си за ограничаване на сексуалното насилие и насилието, основано на пола, в целия свят, включително при конфликти и извънредни ситуации. Например глобалната инициатива Spotlight, с първоначална инвестиция на ЕС от 500 милиона евро, има за цел да премахне всички форми на насилие срещу жени и момичета. Освен това ЕС е активен член на Призива за действие за защита от насилие, основано на пола, при извънредни ситуации, глобална инициатива между заинтересовани страни с повече от 100 членове, която има за цел да стимулира промяната и да насърчава отчетността от хуманитарната система за справяне с основаното на пола насилие от най-ранните фази на кризата.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ