ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

ЕП и Съветът на ЕС постигнаха споразумение за Закона за индустрии с нулеви емисии

Регламентът цели да се разшири производството на чисти технологии в ЕС

Споделяне:

Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение вчера относно регламента, установяващ рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство на технологични продукти с нулеви нетни емисии, по-известна като „закон за индустрията с нулеви нетни емисии“ (NZIA). Регламентът има за цел да насърчи промишленото внедряване на технологии с нулево потребление, необходими за постигане на целите на ЕС в областта на климата, като използва силата на единния пазар за укрепване на лидерството на Европа в промишлените зелени технологии.

Съгласно споразумението ще има единен списък с технологии с нулеви нетни емисии, както и критерии за избор на стратегически проекти в тези технологии, които ще допринесат за декарбонизацията, съобщиха от Съвета на ЕС.

Със Закона за индустриите с нетна нула искаме да подкрепим нашата индустрия в нейния преход. NZIA е важна стъпка в създаването на необходимата екосистема за насърчаване на производството на чисти технологии. Европа стартира пътя към по-чисто и устойчиво бъдеще за европейската индустрия. Сега е назрял моментът Европа да си върне лидерството на глобалната сцена за чисти технологии и да изгради конкурентен, зелен и създаващ работни места индустриален сектор”, заяви Джо Браунс, фламандски министър на икономиката, иновациите, труда, социалната икономика и земеделието.

Облекчения на условията за инвестиране в зелени технологии

Законът за индустрията с нетна нула има за цел да облекчи условията за инвестиране в зелени технологии, като опрости процедурите за издаване на разрешителни и подкрепи стратегически проекти. Той също така предлага да се улесни пазарният достъп за стратегически технологични продукти, да се подобрят уменията на европейската работна сила в тези сектори (по-специално чрез стартирането на промишлени академии с нетна нула) и да се създаде платформа за координиране на действията на ЕС в тази област.

За да насърчи иновациите, законът за индустрията с нетна нула предлага създаване на благоприятни регулаторни рамки за разработване, тестване и валидиране на иновативни технологии (известни като регулаторни пясъчни кутии).

Напредъкът към постигане на целите на Закона ще се измерва чрез два индикативни показателя: достигане на 40 % от производството, необходимо за покриване на нуждите на ЕС от стратегически технологични продукти, и тяхното развитие в сравнение със световното производство на продукти като слънчеви фотоволтаични панели, вятърни турбини, батерии и термопомпи. Предложението също така определя конкретна цел за улавяне и съхранение на въглероден диоксид на CO2 с годишен капацитет за инжектиране от поне 50 милиона тона, който трябва да бъде постигнат до 2030 г.

Бързи процеси за издаване на разрешителни

Новият регламент има за цел да предостави по-лесни условия и сигурност на инвеститорите и организаторите на производствени проекти с нетна нула. Проектите, идентифицирани като имащи по-голям потенциал за декарбонизация, ще се възползват от ускорени процедури за издаване на разрешителни за строителство или разширяване и насоки за достъп до финансиране.

Като се има предвид, че страните членки имат право да избират между различни енергийни източници, те няма да бъдат задължени да признават за стратегически проекти тези, свързани с технология, която не е приета като част от техния енергиен микс.

Срокът за издаване на разрешително за изграждане или разширяване на големи производствени проекти с нулеви нетни емисии (над 1 гигават), както и такива, които не се измерват в гигавати, ще бъде максимум 18 месеца. За по-малки проекти (под 1 гигават) срокът за издаване на разрешително ще бъде 12 месеца. За стратегическите проекти ще бъдат определени по-кратки срокове. Освен това и независимо от сроковете, процедурата ще гарантира, че такива проекти са безопасни, сигурни и екологично устойчиви и че отговарят на екологичните, социалните изисквания и изискванията за безопасност.

Индустриални долини

Бъдещият регламент ще насърчи развитието на „долини“ на нетно нулево ускорение (територии, които концентрират няколко компании, занимаващи се с определена технология). Целите на тези “долини” са да се създадат клъстери с нулева промишлена дейност, така че да се повиши привлекателността на ЕС като място за производствени дейности и допълнително да се рационализират административните процедури за създаване на нулев нетен производствен капацитет. Те ще допринесат за реиндустриализацията на регионите.

Споразумението също така регулира използването на схеми, стимулиращи закупуването на технологични продукти с нулеви нетни емисии и определя приноса за устойчивост в процедурите за обществени поръчки. Приносът за устойчивост на околната среда ще бъде задължително минимално изискване, докато приносът за устойчивост ще се прилага, ако има зависимост от трета държава над 50% за конкретна стратегическа технология с нулево нетно въздействие (или за нейните компоненти). Този критерий ще бъде взет предвид само ако Комисията първо е оценила степента на зависимост на всяка технология от определена трета държава.

Временното споразумение, постигнато с Европейския парламент, сега трябва да бъде одобрено и официално прието от двете институции. Законът за промишлеността с нулево нетно потребление е една от трите ключови законодателни инициативи на индустриалния план на Green Deal, заедно със Закона за критичните суровини и реформата на дизайна на пазара на електроенергия, за да се повиши конкурентоспособността на индустрията с нулево нетно потребление в Европа и да се подпомогне бърз преход към климатична неутралност.

Научете повече за форума ESG & FRIENDS на: https://events.economic.bg/

ESG&Friends 2024 Partners

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ