ESG News

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

EFRAG и GRI пуснаха общ Индекс за оперативна съвместимост

Новият инструмент предотвратява необходимостта от „двойно отчитане“ за субекти, оповестяващи и при двете системи

Споделяне:

Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) и Глобалната инициатива за отчитане (GRI) подписаха ново споразумение за сътрудничество. Новият меморандум обосновава ползите от постигнатото привеждане в съответствие между Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) и Стандартите на GRI и ангажира организациите да продължат съвместна работа за предоставяне на техническа поддръжка за докладващи компании.

Като част от новото споразумение за сътрудничество, организациите пуснаха GRI-ESRS Индекс за оперативна съвместимост – нов инструмент, който очертава как изискванията за разкриване на информация и точките от данни в Европейските стандарти за докладване на устойчивостта (ESRS) и стандартите GRI се свързват помежду си, предотвратявайки необходимостта от „двойно отчитане“ за субекти, оповестяващи и при двете системи.

Индексът за оперативна съвместимост GRI-ESRS вече е публично достъпен, след като бе представен за одобрение на декемврийските срещи на органите за определяне на стандарти на EFRAG. Инструментът определя как изискванията за разкриване и точките от данни във всеки набор от стандарти са свързани помежду си, като подчертава високата степен на вече постигната общност и полага солидни основи за изграждане на реципрочна цифрова таксономия.

Оперативната съвместимост предотвратява необходимостта от двойно докладване и води до удобна за потребителя система за докладване, без ненужна сложност. Вследствие на това субектите, отчитащи се съгласно ESRS, ще се считат за отчитащи „с позоваване“ на стандартите на GRI .

ESRS, разработен от EFRAG и официално приет от Европейската комисия през юли, определя правилата и изискванията за компаниите да докладват за свързаните с устойчивостта въздействия, възможности и рискове, съгласно предстоящата Директива на ЕС за корпоративно устойчиво докладване (CSRD).

Стандартите за отчитане на устойчивостта на GRI са едни от най-често приеманите глобални стандарти за отчитане на устойчивостта от компаниите, разработени, за да позволят последователно отчитане в компаниите и индустриите, осигурявайки по-ясна комуникация на заинтересованите страни по отношение на въпросите, свързани с устойчивостта. GRI публикува основна актуализация на стандартите през 2021 г. и наскоро публикува нови предложени стандарти за изменение на климата и енергийно отчитане.

Какво включва Меморандумът за сътрудничество между EFRAG и GRI?

Съгласно новото споразумение EFRAG и GRI ще си сътрудничат в различни области, включително разработване на стандарти и насоки както за съществуващи, така и за нови секторни стандарти, пропорционално отчитане за МСП в ЕС и относно стандарти за компании извън ЕС, за които ще се прилага CSRD. Организациите също ще работят заедно за образованието и обучението на изготвящите ESRS и потребителите – включително стъпки за акредитиране на GRI като организация за обучение на ESRS – както и за оперативната съвместимост на цифровите XBRL таксономии, с опростена система за маркиране и таблица за цифрово съответствие между двата стандарта .

С тази нова фаза в тяхното сътрудничество и в съответствие със съвместната декларация за оперативна съвместимост, публикувана през септември 2023 г., двете страни решиха да приложат три общи основополагащи принципа:

  1. Компаниите се възползват от изготвянето на качествени данни от публичното отчитане на своите управленски усилия във връзка с техните положителни и отрицателни въздействия.
  2. Всички заинтересовани страни, включително инвеститорите, ще се възползват от стандартизирана, достоверна и сравнима информация за въздействията.
  3. Оптималната оперативна съвместимост между глобалните и европейските стандарти за отчитане на устойчивостта е в интерес на компаниите и другите организации, за да се сведе до минимум тежестта при отчитане.

Като организация с множество заинтересовани страни, натоварена с разработването на стандарти за докладване на устойчивостта като технически съвет към Европейската комисия, EFRAG приветства ползотворния диалог с други организации или инициативи за определяне на стандарти”, каза Ханс Буйсе, президент на Административния съвет на EFRAG, цитиран от ESGnews.com.

Новите стандарти на ЕС и стандартите на GRI – които много компании в Европа и извън нея използват, за да отчитат въздействието си – са тясно съгласувани. Обхващайки практически ресурси и обучение, заедно с по-задълбочен ангажимент по отношение на стандартите, този нов меморандум за разбирателство уверява компаниите и всички заинтересовани страни в нашия съвместен ангажимент за съгласувана, ефективна и осъществима екосистема в ЕС и в световен мащаб за докладване на въздействието”, допълва Еелко ван дер Енден, главен изпълнителен директор на GRI.

Първият меморандум за разбирателство между EFRAG и GRI бе подписан на 8 юли 2021 г. Двете страни тогава се споразумяха да споделят опит за съвместно изграждане на ESRS и да допринесат за глобалната конвергенция, като се присъединят към техническите експертни групи на другата страна и съгласуват дейностите по определяне на стандарти. Това сътрудничество постигна високо ниво на оперативна съвместимост между стандартите ESRS и GRI.

Прочетете още:

GRI обяви планове за стартиране на Лаборатория за иновации в устойчивото развитие

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ