ESG News

Българската програма ,,Околна среда’’ е одобрена от Европейската комисия

Предвидени са средства за подобряване на управлението на водите и отпадъците, преход към кръговата икономика и възстановяване на биологичното разнообразие.

Споделяне:

Европейската комисия одобри българската програма ,,Околна среда’’ за 2021-2027 г. с бюджет 1.82 млрд. евро. Средствата са предвидени за подобряване на управлението на водите и отпадъците, преход към кръговата икономика и възстановяване на биологичното разнообразие. Чрез парите ще се формира всеобхватна система за управление на риска от бедствия.

Качеството на водата в България

Водата в България достига над 95% населението и е с добро качество, но в нея има отклонения в количествата хром, манган, желязо и други вещества.

Въздухът в България

Нарушенията в качеството на въздуха в България се дължат предимно на превозните средства и методите за отопление. При изтегляне на автомобилите, които вредят на въздуха и интегрирането на алтернативни варианти за отопление, качеството му ще се подобри.

Управление на отпадъци в България

Настоящите методи за управление на отпадъците допринасят за известна промяна. Въпреки това нивото на рециклиране е под европейския стандарт. 34,6 % е битови отпадъци са рециклирани в България, докато стандартът в ЕС, нивото на рециклиране е 46,5%.

Биоразнообразие

Една от най-големите опасности за човечеството е загубата на биоразнообразието. Проблемите свързани с опазването на му в България са свързани с обезлюдяването на земи, изсичането на дървета и експлоатацията на природните ресурси.

Цели на проекта

Планът е да се инвестира в изграждане на инфраструктура за събиране, обезвреждане и пречистване на отпадъчни води. Да се подобрят системите за управление на отпадъци и рехабилитират замърсените от депа земи. Има план за управление и опазване на защитените зони по ,,Натура 2000’’. Парите ще се вложат в системи за предотвратяване на риска и за управление на извънредни ситуации. Ще бъдат предприети мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспортния сектор.

Повече от 93% от бюджета по Европейския фонд за регионално развитие отиват за по-слабо развитите региони. По този начин се върви в посока преодоляване на дисбалансите в инфраструктурата в областта на климата и околната среда.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ