ESG News

Значението на биоразнообразието в глобален мащаб

Д-р Томас Лавджой е първият учен, който представя термина

Споделяне:

Наблюдавали ли сте суматохата, която настъпва, когато сервират любимата ни морска храна в гръцки ресторант? Суматохата е причинена от множеството оси, които следват чинията ни и страхът в лицата ни да не бъдем ужилени. Ставайки свидетел на поредния случай, в който сервитьорите бързат да донесат поредната чиния със запалено кафе, за да ни предпазят от ужилване, се запитах какво е значението на осите в природата. Останах изумена и донякъде разочарована, че не съм отделяла достатъчно внимание на всеки микроорганизъм, насекомо, буболечка, растение и животно, които играят значителна роля за поддържане на цялостната биологична екосистема.

ESG LAB

Биоразнообразието въплъщава в себе си еволюцията на всички живи форми на живот, които са се развили за 4.5 милиарда години и представлява „взаимосвързаността на всички форми на живот на нашата планета“.  От най-малките микроорганизми до горите и океаните, всяка една форма на живот играе ключова роля в тази екосистема. Дори осата, която често виждаме като враг, може да бъде използвана като естествен и устойчив инструмент за контролиране на вредителите в земеделието. В проучване на учените от UCL и Университета от Източна Англия/University of East Anglia от 2021,  в което се разгледани над 33 000 видове оси, показва ценната им роля на хищници в селското стопанство.

Без биологичното разнообразие, няма живот на Земята, включително и нашият собствен живот“, казва Д-р Томас Лавджой.

Според него, ние не осъзнаваме как многообразието влияе на достъпа ни до чиста питейна вода, чист въздух, здравословна храна, дрехи, дори и подслон, и най-вече как връзката с природата и биоразнообразието въздейства положително и на нашето психично здраве. Д-р Томас Лавджой е първият учен, който представя термина ‘’биоразнообразие“ през 1980г., от когато и стартира по-задълбоченото изследване на различните растителни и животински видове и въздействието им върху човешкия живот.

Биоразнообразието и климатичните промени

Фондацията на ООН прави няколко ключови извода, свързани с биоразнообразието: климатичните промени и биоразнообразието са взаимосвързани; биоразнообразието може да допринесе към справянето с климатичните промени; загубата на биоразнообразието може да увеличи заболяванията, но и същевременно различните растителни видове могат да спомогнат за лечението на много болести; биоразнообразието на земята въздейства върху биоразнообразието във водата;  близо 1 милион биологични видове са в риск от изчезване. Това води да значително въздействие върху благосъстоянието на хората, тъй като 2.6 милиарда души черпят прехраната си частично или изцяло от селското стопанство, 1,6 милиарда от горите и 250 милиона от риболова.

Решенията, предприети на глобално ниво

Те са свързани с приемане на ключови конвенции, като Парижкото споразумение и Конвенция за биологичното разнообразие , Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (COP 15), която се проведе през декември 2022 г., прилагане на принципите, заложени в Цел 15.5  на Целите на устойчиво развитие 2030,  които се фокусират на нуждата от предприемане на спешни мерки за намаляване на загубата на биоразнообразието .

На ниво ЕС основните акценти са заложени в стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г., Директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна и създаване на защитени зони „Натура 2000“, регулирането на международната търговия с растения CITES, хуманно отношение към животните, Директива за защита на морското биоразнообразие и  различни мерки за опазване на горите.

Биоразнообразието е в основата на икономиката и изключително важно за бизнесите, които се стремят към устойчиво развитие, от набавяне на суровини, до здравето на хората, както и регулациите, свързани с климатичните промени. Климатичните планове и стратегии, които компаниите предприемат трябва да взимат под внимание и биоразнообразието, като съществен компонент от справянето с климатичните промени. Знанието, къде бизнесите се намират по отношение на природата е ключова, затова платформи като Бизнес и биоразнообразие, дават нужната подкрепа на бизнесите за по-активна роля в защитата на природата!

Статията е подготвена в партньорство с ESG Lab и е част от информационната кампания “Устойчив начин на живот”. Автор е Оля Пенева, Експерт бизнес и човешки права, Мениджър ESG Help Desk, ESG Lab в Стопански факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Визиите на кампанията можете да намерите ТУК.

Прочетете още:

Бъдещето на мобилността в градовете – тенденции и предизвикателства

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ