ESG News

Услугите на „Веолия“ във Франция стават 100% енергийно неутрални

Проектът е продължение на глобалния план, стартиран от Групата през март тази година

Споделяне:

На фона на голямото напрежение на енергийните пазари „Веолия“ обяви амбициозен план да направи енергийно неутрални услугите си във Франция, свързани с преработката на водите и отпадъците, в рамките на пет години. Това са 2 TWh (тераватчаса) енергия, произвеждана на местно ниво, за да покрие цялото си текущо потребление, равностойно на потреблението на 430 000 френски домакинства. Тази енергия ще бъде 100% генерирана на местно ниво и 100% възобновяема.

Проектът е продължение на глобалния план, стартиран от Групата през март тази година. Целта е намаляване на енергийното потребление с 5% и увеличаване на производството на енергия с 5% за срок от две години, което дава 10% въздействие в инсталации, собственост на „Веолия“ и такива на нейни клиенти.

„Тази инициатива ще демонстрира осъществимостта и значимостта на широкото използване на решения за зелен преход при справяне с предизвикателствата на енергийния суверенитет и декарбонизацията във Франция. „Веолия“ вече произвежда еквивалента на ⅔ от енергията, която потребява, и заедно с местните власти ще увеличи този темп, за да направи всичките си услуги енергийно независими в рамките на 5 години благодарение на нови проекти по места за възобновяема енергия.“ казва Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на „Веолия“. 

Основните средства за увеличаване на местни алтернативни решения за производство на енергия, изградени от „Веолия“ във Франция, са:

  • широкоразпространено производство на биогаз чрез разграждането на органични отпадъци и метанизация на утайката от пречиствателните станции за отпадъчни води, експлоатирани от „Веолия“
  • увеличаване на производството на електроенергия от нерециклируеми отпадъци на обекти, експлоатирани от Групата (биомаса, твърди възстановени горива)
  • монтаж на фотоволтаични панели на всички обекти на Групата, които го позволяват, особено на затворени обекти за съхранение на отпадъци
  • увеличаване на производството на биогориво от използвани мазнини от хранителната индустрия.

Този проект допълва мерките за спестяване на енергия, приети от „Веолия“ през месец март за намаляване на потреблението на енергия, като:

  • ускоряване на внедряването на гъвкави решения за електроенергия на обекти, управлявани от Групата.
  • оптимизиране на ефективността на обекти, управлявани от „Веолия“, чрез над 60 дигитални центъра за мониторинг по света – Hubgrade
  • определяне на зоните със загуба на енергия, която би могла да се оползотвори, където е възможно;
  • подмяна на най-енергоемкото оборудване (особено системи за аериране в пречиствателните станции за отпадъчни води) и намаляване на зададените стойности на нагряване.

 

За „Веолия

Групата „Веолия“ се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 220 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно, за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, „Веолия“ съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2021 г. Групата „Веолия“ доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. „Веолия Енвиронман“ (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28,51 млрд. евро през 2021 г.

 

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ