ESG News

Ostred

Въпреки ангажиментите за климата ЕС се връща към въглищата

Изправени пред недостиг на газ, няколко държави-членки на ЕС обявиха удължаване или повторно отваряне на електроцентрали, работещи с въглища, които бяха затворени в отговор на проблемите, свързани с изменението на климата.

Въпреки ангажиментите за климата ЕС се връща към въглищата

Изправени пред недостиг на газ, няколко държави-членки на ЕС обявиха удължаване или повторно отваряне на електроцентрали, работещи с въглища, които бяха затворени в отговор на проблемите, свързани с изменението на климата.