ESG News

Петнадесети пореден международен семинар, посветен на екологията

Форумът ще се проведе онлайн на 29 и 30 септември

Споделяне:

Важни теми в сферата на екологията

„Международен семинар по екология-2022“ е част от „Актуални проблеми на екологията”, посветен на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Основни тематични направления:

  • Биологично разнообразие и консервационна биология
  • Биотични и абиотични въздействия върху живата природа
  • Екологичен риск и биоремедиация
  • Екосистемни изследвания и услуги
  • Ландшафна екология
  • Екологично земеделие и екологично образование.

Ролята на основните науки за устойчиво развитие и тяхното значение

Целта на Международната година на фундаментални науки има за цел да спомогне на основните науки в устойчивото развитие и да наблегне за тяхното въздействие върху изпълнението на Програмата до 2030 г. и постигането на Целите за устойчиво развитие. Целите съвпадат с мисията на Международния научен съвет (ISC) за повишаване на информираното предприемане на действия по спешните глобални предизвикателства.

Идеята за семинара се заражда от проф. д-р Стефка Чанкова

Проф. д-р Стефка Чанкова стои зад идеята за семинара. Първият форум се провежда през 2007 г., организиран от Секция „Биология“ към СУБ и Централната лаборатория по обща екология към Българската академия на науките. Проф. д-р Стефка Чанкова е автор на 3 глави от книги има повече от 130 научни публикации в специализирани списания. Членува в Съюз на учените в България, секция „Биология“, като председател. 

Събитието е обявено като научен форум през 2014 г. с международно участие, от 2019 г. се провежда като международен форум. Усложененията, предизвикани от епидемичната обстановка, са причината през последните две години Международният семинар по екология да е в онлайн формат.

Форумът, утвърден през годините

Поради своята актуалност и опции за обмяна на опит и знания в областите на екологичната наука, форумът се е утвърдил през годините. Ерудирани учени, млади специалисти, докторанти и студенти от страната и чужбина намират своето място за изява в заседанията. Чуждестранни гости от Украйна, Португалия, Италия, Египет, Франция, Русия, Сърбия, Република Северна Македония, Косово, Германия и Австрия са се включвали през годините.

Форумът ще се проведе онлайн на 29 и 30 септември. Линк към събитието се получава срещу регистрация и заплащане в сайта на събитието.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ